Skip to main content
Skip table of contents

NIBE - Káblové pripojenie - Multizónové chladenie/kúrenie

Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Budete potrebovať špeciálnu elektrickú kabeláž.Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Obsahuje modul connected controller II.

 • Je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

Ak chcete používať Niko Home Control ovládanie termostatu pre multizónu, budete potrebovať nasledujúce:

 • spínací modul pre Niko Home Control (550-00103 alebo 550-00106) s aspoň jedným neobsadeným výstupom

 • digitálny bezpotenciálový vstupný modul pre Niko Home Control (550-00210) s aspoň jedným neobsadeným vstupom

 • modul pre chladenie alebo kúrenie pre Niko Home Control (550-00150) (na každé štyri zóny je potrebný ďalší modul)

 • jeden termostat na každú zónu:

  • Digital black, 24 V (550-1800X)

  • tlačidlo s LED a senzormi komfortu

Váš partnerský systém musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí to byť systém tepelného čerpadla značky Nine radu F alebo S.

Partnerský systém musí byť nakonfigurovaný, aby bolo možné správne používať kontakt chladenia/kúrenia.


Schémy zapojenia pre multizónové chladenie/kúrenie

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené viaceré možnosti, ako môžete používať Niko Home Control spolu so systémom Bosch a aktivovať Niko režimy (solárny režim a režim šetrenia v špičke).

Nastavenie Niko Home Control

Schéma zapojenia

Pomocné výstupy podľa typu tepelného čerpadla

Aktivovať Niko režim s partnerským systémom

Len multizónové kúrenie
(ovládanie čerpadla nie je potrebné)

Tepelné čerpadlo typu voda-vodaPomocný výstup
 • S1255-S1255PC (rad S)
 • S1155-S1155PC (rad S)
 • F1145-F1245-F1155-F1255-F1253 (rad F) 
 • F1345 (2.0) - 1355 (rad F)
 • AA2-X28+29 (3-11) 
 • AA2-X28+29 (3-11) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-14) 
Tepelné čerpadlo typu vzduch-vodaPomocný výstup
 • VVM S320 (rad S)
 • VVM 225 (rad F)
 • VVM 310 (rad F)
 • VVM 320 (rad F)
 • VVM 500 (rad F)
 • BA-SVM 10-200 (rad F)
 • SHB 10 (rad F)
 • AA2-X28+29 (3-11) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-14) 
 • AA3-X6 (9-14)
Typ riadiaceho moduluPomocný výstup
 • SMO S40 (rad S)
 • SMO 20 (rad F)
 • SMO 40 (rad F)
AA100-X10+X11 (7-12) 
X2 (11-18) 
AA3-X6 (11-14) + X2 (1-4)

Priraďte jeden pomocný výstup ako „uvoľnenie pre kúrenie“ prostredníctvom riadiaceho modulu:

 • Rad F: prostredníctvom menu 5.4

 • Rad S: prostredníctvom menu 7.4.

Nakonfigurujte tepelné čerpadlo do automatického režimu, aby ste umožnili toto nastavenie:

 • Rad F: prostredníctvom menu 4.9.2

 • Rad S: prostredníctvom menu 4.1

 • Nemusí byť vytvorené žiadne priamo pripojenie s tepelným čerpadlom.

 • Je potrebné len multizónové ovládanie ventilu.                                                            Multizónové kúrenie/chladenie –
Prepínanie režimu kúrenia/chladenia zabezpečuje partnerský systém (nie je potrebné
ovládanie čerpadla)

Tepelné čerpadlo typu voda-vodaPomocný výstup
 • S1255-S1255PC (rad S)
 • S1155-S1155PC (rad S)
 • F1145-F1245-F1155-F1255-F1253 (rad F)
 • F1345 (2.0) - 1355 (rad F)
 • AA2-X27 
 • AA2-X27
 • AA3-X7 alebo AA7 (5-6)
 • X9
Tepelné čerpadlo typu vzduch-vodaPomocný výstup
 • VVM S320 (rad S)
 • VVM 225 (rad F) 
 • VVM 310 (rad F)
 • VVM 320 (rad F)
 • VVM 500 (rad F)
 • BA-SVM 10-200 (rad F)
 • SHB 10 (rad F)
 • AA2-X27
 • AA3-X7 
 • AA3-X7 
 • AA3-X7 
 • AA3-X7 
 • AA3-X7 
 • AA3-X7
Typ riadiaceho moduluPomocný výstup
 • SMO S40 (rad S)

 • SMO 20 (rad F)
 • SMO 40 (rad F)
 • AA100-X6 alebo AA100-X7
 • AA2-X4 (15-17)
 • AA3-X7


Tepelné čerpadlo prepína medzi kúrením a chladením v závislosti od počasia. Tlačidlá Niko Home Control s LED a senzormi komfortu musí byť vynútené/zablokované v príslušnom režime prostredníctvom modulu digitálnych vstupov pre Niko Home Control (550-00210)
Nakonfigurujte tepelné čerpadlo do automatického režimu, aby ste umožnili toto nastavenie:

 • Rad F: prostredníctvom menu 4.9.2

 • Rad S: prostredníctvom menu 4.1

 • Pomocné kontakty zabezpečujú signál z tepelného čerpadla do inštalácie Niko Home Control na prepínanie z režimu kúrenia do režimu chladenia a naopak.

Multizónové kúrenie/chladenie –
Prepínanie režimu kúrenia/chladeniaje ovládané prostredníctvom používateľa Niko Home Control(
nie je potrebné ovládanie čerpadla)

Tepelné čerpadlo typu voda-vodaPomocný výstup
 • S1255-S1255PC (rad S)
 • S1155-S1155PC (rad S)
 • F1145-F1245-F1155-F1255-F1253 (rad F) 
 • F1345 (2.0) - 1355 (rad F)
 • AA2-X28+29 (3-11) 
 • AA2-X28+29 (3-11) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-14)
Tepelné čerpadlo typu vzduch-vodaPomocný výstup
 • VVM S320 (rad S)
 • VVM 225 (rad F)
 • VVM 310 (rad F) 
 • VVM 320 (rad F)
 • VVM 500 (rad F)
 • BA-SVM 10-200 (rad F)
 • SHB 10 (rad F)
 • AA2-X28+29 (3-11) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-18) 
 • AA3-X6 (9-18)
 • AA3-X6 (9-14) 
 • AA3-X6 (9-14) 
Typ riadiaceho moduluPomocný výstup
 • MO S40 (rad S)
 • SMO 20 (rad F)
 • SMO 40 (rad F)
 • AA100-X10+X11 (7-12) 
 • X2 (11-18) 
 • AA3-X6 (11-14) + X2 (1-4) 


Priraďte dva pomocné výstupy ako „aktívne chladenie (NC)/aktívne kúrenie (NO)“ prostredníctvom riadiaceho modulu:

 • Rad F: prostredníctvom menu 5.4

 • Rad S: prostredníctvom menu 7.4.

Nakonfigurujte tepelné čerpadlo do automatického režimu, aby ste umožnili toto nastavenie:

 • Rad F: prostredníctvom menu 4.9.2

 • Rad S: prostredníctvom menu 4.1

 • Pomocné kontakty tepelného čerpadla zachytávajú signálz inštalácie Niko Home Control na prepínanie z režimu kúrenia do režimu chladenia a naopak.
  Jeden pomocný kontakt môžete naprogramovať na blokovanie kúrenie a ďalší na blokovanie chladenia. Nezabúdajte, že ak je pomocný kontakt zatvorený, jeho funkcia je deaktivovaná.
  Je k dispozícii päť až deväť pomocných kontaktov v závislosti od radu tepelných čerpadiel (F alebo S).

Príklady programovania HVAC nájdete v časti Niko Home Control príklady programovania.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.