Skip to main content
Skip table of contents

NIBE a Niko Home Control

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď použijete Niko Home Control so svojím systémom NIBE, môžete:

 1. V kombinácii s Niko Home Control môžete svoj systém NIBE použiť na vykonávanie multizónového vykurovania a chladenia.
  Pripojte svoj systém NIBE prostredníctvom API alebo pomocou Niko Home Control modulu pre multizónové vykurovanie alebo modulu pre chladenie (550-00150) a tlačidiel s LED a senzormi komfortu.
  K dispozícii sú rôzne funkcie v závislosti od toho, či inštalácia Niko Home Control obsahuje smart hub alebo connected controller.

 2. Okrem toho môžete skontrolovať aj svoju ventiláciu a takisto aj rýchlosť ventilátora.
  Nezabúdajte, že na túto funkciu musí byť váš systém NIBE pripojený prostredníctvom API.

 3. A navyše môžete v rámci Niko Home Control používať aj režimy na úsporu energií: solárny režim a režim šetrenia v špičke.
  Tieto funkcie aktivujete pripojením systému NIBE  cez API alebo kontakty SG-ready (pripravené na inteligentnú sieť)


Multizónové vykurovanie/chladenie

So smart hubom (552-00001)

S connected controller (550-00003)

Pripojené

 • Používanie ovládania jednej zóny alebo multizóny

 • Monitorovanie teploty v interiéri aj exteriéri

 • Výber režimu vykurovania (napr. doma, preč, dovolenka)

 • Kontrolovanie a zvyšovanie teploty systému na ohrev vody

 • Používanie ovládania jednej zóny alebo multizóny

 • Monitorovanie teploty v interiéri aj exteriéri

 • Výber režimu vykurovania (napr. doma, preč, dovolenka)

 • Kontrolovanie a zvyšovanie teploty systému na ohrev vody

Používanie Niko Home Control modulu pre multizónové vykurovanie alebo chladenie (550-00150) a tlačidiel s LED a senzormi komfortu

 • Nedostupné

 • Používanie ovládania jednej zóny alebo multizóny

 • Kontrolovanie a nastavenie teploty v miestnosti

 • Výber režimu vykurovania (napr. doma, preč, dovolenka)

 • Kontrolovanie a nastavenie týždenného programu

Ventilácia

So smart hubom (552-00001)

S connected controller (550-00003)

Pripojené

 • Kontrolovanie rýchlosti ventilátora

 • Zvýšenie rýchlosti ventilátora

 • Kontrolovanie rýchlosti ventilátora

 • Zvýšenie rýchlosti ventilátora

Automatizovanie spotreby energie

So smart hubom (552-00001)

S connected controller (550-00003)

Pripojené

 • Solárny režim

 • Režim šetrenia v špičke

 • Solárny režim

 • Režim šetrenia v špičke

Používanie kontaktov SG-ready (pripravené na inteligentnú sieť)

 • Solárny režim

 • Režim šetrenia v špičke

 • Solárny režim

 • Režim šetrenia v špičke


Funkcie NIBE sa automaticky zobrazia vo vašej aplikácii Niko Home Control a na vašich dotykových obrazovkách po tom, ako aktivujete prepojenie medzi týmito dvoma systémami. Tieto funkcie môžete kombinovať v režimoch/akciách na ovládanie viacerých položiek súčasne prostredníctvom jedného tlačidla (napr. zhasnúť všetky svetlá, nastaviť systém vykurovania do režimu preč a zvýšiť rýchlosť ventilátora po stlačení tlačidla „odchádzam z domu“).

 • Dostupné funkcie v rámci inštalácie Niko Home Control závisia od špecifických vlastností systému NIBE.

 • Vždy môžete použiť aplikáciu NIBE Uplink na nastavenie pokročilejších nastavení a konfigurácií.

 • V prípade prepojenia oboch systémov prostredníctvom API nebudete potrebovať žiadnu dodatočnú kabeláž.


Ako aktivujete alebo deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom NIBE?

Prepojenie medzi Niko Home Control a systémom NIBE môžete aktivovať alebo deaktivovať prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.
Akékoľvek základné akcie a režimy prepojené so systémom NIBE sa takisto aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru.
Požiadavky a podrobné pokyny nájdete v návode k softvéru.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.