Skip to main content
Skip table of contents

NIBE - Káblové pripojenie - Energie (prostredníctvom kontaktov SG-ready)

Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Je potrebná určitá elektrická kabeláž.Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí mať modul connected controller II.

 • Je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

Ak chcete používať úsporné režimy systému Niko Home Control (napr. solárny režim alebo režim šetrenia v špičke), budete potrebovať nasledujúce:

ALEBO

spolu s modulmi na bezpotenciálové kontakty (napr. Finder 22.32.0.230.1xx0)

Dvojitý smart spínač je možné umiestniť na DIN lištu pomocou modulárneho držiaka (napr. Legrand 412950)

Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Obsahuje bezdrôtový smart hub.

 • Je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

Ak chcete používať úsporné režimy systému Niko Home Control (napr. solárny režim alebo režim šetrenia v špičke), budete potrebovať nasledujúce:

spolu s modulmi na bezpotenciálové kontakty (napr. Finder 22.32.0.230.1xx0)

Dvojitý smart spínač je možné umiestniť na DIN lištu pomocou modulárneho držiaka (napr. Legrand 412950)

Váš partnerský systém musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Ide o tepelné čerpadlo alebo kotol s tepelným čerpadlom značky Nibe (rad F alebo S) s kontaktmi SG-ready (Smart-Grid ready – pripravenými na inteligentnú sieť).

Partnerský systém musí byť nakonfigurovaný, aby bolo možné správne používať kontakt SG-ready.


Schémy zapojenia pre úsporné režimy (s kontaktmi pripravenými na inteligentnú sieť – SG ready)

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené viaceré možnosti, ako môžete používať Niko Home Control spolu so systémom Bosch a aktivovať Niko režimy (solárny režim a režim šetrenia v špičke).

Nastavenie Niko Home Control

Schéma zapojenia

Aktivovať Niko režim s partnerským systémom

Niko Home Control zbernicový systém (connected controller) so spínacím modulom

                                                                                                        

Niko režim

Stav pripravenosti pre Smart Grid

Niko kontakt Smart Grid

Partnerský kontakt

Nastavenie

Solárny režim

Vynútené zapnutie

Kontakt pripravený na inteligentnú sieť 1 (Smart Grid Ready)

Kontakt pripravený na inteligentnú sieť 2 (Smart Grid Ready)

SG Ready A (pomocný kontakt)

SG Ready B (pomocný kontakt)

ZAP (zatvorené)

ZAP (zatvorené)

Režim šetrenia v špičke

Vynútené vypnutie

Kontakt pripravený na inteligentnú sieť 1 (Smart Grid Ready)

Kontakt pripravený na inteligentnú sieť 2 (Smart Grid Ready)

SG Ready A (pomocný kontakt)

SG Ready B (pomocný kontakt)

ZAP (zatvorené)

VYP (otvorené)

Normálny režim

Bežná prevádzka

Kontakt pripravený na inteligentnú sieť 1 (Smart Grid Ready)

Kontakt pripravený na inteligentnú sieť 2 (Smart Grid Ready)

SG Ready A (pomocný kontakt)

SG Ready B (pomocný kontakt)

VYP (otvorené)

VYP (otvorené)
Niko Home Control zbernicový systém (connected controller) so smart zásuvkou alebo inteligentnou zástrčkou (je potrebný wireless bridge)

ALEBO

Niko Home Control bezdrôtová inštalácia (bezdrôtový smart hub) so smart zásuvkou alebo inteligentnou zástrčkou

Niko Home Control zbernicový systém (connected controller) s dvojitým smart spínačom

ALEBO

Niko Home Control bezdrôtová inštalácia (bezdrôtový smart hub) s dvojitým smart spínačom

Príklady programovania SG-ready nájdete v časti Niko Home Control príklady programovania.

Odporúča sa parametre konfigurovať v režime šetrenia v špičke a solárnom režime nasledujúcim spôsobom:

Solárny režim

 • Úroveň prebytočnej solárnej energie, pri ktorej sa zariadenie aktivuje: 25 % výkonu kompresora tepelného čerpadla

 • Ako dlho by mal byť prebytok solárnej energie prítomný, aby sa zariadenie aktivovalo? 10 minút (pozrite si technickú príručku)

 • Minimálna dĺžka aktivácie: 30 minút

 • Voliteľné: nastavte najneskorší čas spustenia a dĺžku, aby ste zabezpečili aktiváciu zariadenia pred špičkou


Režim šetrenia v špičke

 • Maximálna spotreba elektrickej energie: 100 % výkonu kompresora tepelného čerpadla

 • Minimálna dĺžka aktivácie: 30 minút

 • Cieľová hodnota v špičke: maximálna úroveň výkonu, ktorá by mala spustiť vypnutie zariadení

 • Typ režimu šetrenia v špičke: prediktívny

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.