Skip to main content
Skip table of contents

NIBE – API pripojenie (pre energie, ovládanie ventilácie a kúrenie/chladenie)

Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nebudete potrebovať žiadnu dodatočnú elektrickú kabeláž.

 • Úplne vám postačí počítač s webovým prehliadačom a pripojením na internet na nastavenie prepojenia medzi oboma systémami.


Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí obsahovať bezdrôtový smart hub alebo connected controller II.

 • Je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musí byť zaregistrovaný.

 • Ak chcete využívať partnerské funkcie spolu s akciami Niko Home Control, musíte tieto akcie naprogramovať pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control potom, ako bude prepojenie aktivované.

Ak ste svoju inštaláciu Niko Home Control nezaregistrovali, prejdite na stránku mynikohomecontrol.niko.eu.

Váš partnerský systém musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Ide o tepelné čerpadlo alebo ventiláciu NIBE radu F.

 • Je kompatibilné s NIBE Uplink.

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musí byť zaregistrované a musíte mať pripravený  účet NIBE Uplink aj s heslom .Odporúča sa parametre konfigurovať v režime šetrenia v špičke a solárnom režime nasledujúcim spôsobom:

Solárny režim

 • Úroveň prebytočnej solárnej energie, pri ktorej sa zariadenie aktivuje: 25 % výkonu kompresora tepelného čerpadla

 • Ako dlho by mal byť prebytok solárnej energie prítomný, aby sa zariadenie aktivovalo? 10 minút

 • Minimálna dĺžka aktivácie: 30 minút

 • Voliteľné: nastavte najneskorší čas spustenia a trvanie, aby ste zabezpečili aktiváciu zariadenia pred špičkou

Režim šetrenia v špičke

 • Maximálna spotreba elektrickej energie: 100 % výkonu kompresora tepelného čerpadla

 • Minimálna dĺžka aktivácie: 30 minút

 • Cieľová hodnota v špičke: maximálna úroveň výkonu, ktorá by mala spustiť vypnutie zariadení

 • Typ režimu šetrenia v špičke: prediktívny

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.