Skip to main content
Skip table of contents

Google Assistant a Niko Home Control

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď použijete Niko Home Control s aplikáciou Google Assistant, budete môcť prostredníctvom zariadenia Google Assistant hlasom ovládať väčšinu dôležitých akcií vašej inštalácie Niko Home Control (napr. stmievanie svetiel, zapínanie a vypínanie svetiel, ovládanie termostatu a aktivovanie scén).


Čo potrebujete?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nebudete potrebovať žiadnu dodatočnú elektrickú kabeláž.

 • Máte smartfón s pripojením na internet.


Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí obsahovať bezdrôtový smart hubalebo connected controller.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.0 alebo vyššia).

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musí byť zaregistrovaná.

 • Musíte mať poruke svoju e-mailovú adresu a heslo od inštalácie Niko Home Control. 

Musíte mať zaregistrovanú elektroinštaláciu Niko Home Control na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Musíte mať na smartfóne nainštalovanú a aktivovanú aplikáciu Google Home.

 • Musíte mať v inštalácii aspoň jedno zariadenie Google Assistant.

 • Zariadenia Google Assistant musia mať aktívne pripojenie na internet.

 • V prípade úplne nového zariadenia Google Assistant musí byť ukončený postup uvedenia do prevádzky.

 • Musíte mať poruke svoje používateľské meno a heslo pre Google.Ako si (de)aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a asistentom Google?

Deaktivácia prepojenia prostredníctvom aplikácie Google Home.
Požiadavky a podrobné pokyny nájdete v návode k softvéru.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.