Skip to main content
Skip table of contents

Easee a Niko Home Control

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Pomocou Niko Home Control môžete svoje vozidlo nabiť najefektívnejším možným spôsobom, vďaka jednému z nasledujúcich režimov:

 • Solárny režim

 • Normálny režim

 • Režim stop/pauza

 • Smart režim (bude čoskoro k dispozícii)

 • Režim Turbo (bude čoskoro k dispozícii)

Pri nabíjaní vozidla pomocou Niko Home Control sú podporované nasledujúce funkcie:

 • Vyrovnávanie záťaže (t. j. nabíjací výkon vozidla sa automaticky prispôsobí ako ochrana proti preťaženiu poistky)

 • Riadenie špičkovej spotreby prostredníctvom režimu šetrenia v špičke
  (t. j. keď dosiahnete svoju mesačnú špičkovú cieľovú hodnotu, vaše zariadenia sa dočasne vypnú. Po znížení špičkovej spotreby elektrickej energie sa opäť zapnú. Táto funkcia je obzvlášť užitočná, ak je vaša tarifa za čistú elektrinu založená na kapacite.)

 • Ovládanie viacerých nabíjacích staníc/pripojení pre elektrické vozidlá v rámci jednej inštalácie Niko Home Control (bude čoskoro k dispozícii)


Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nebudete potrebovať žiadnu dodatočnú elektrickú kabeláž.

 • Inštaláciu Niko Home Control ste pripojili k domácej sieti.

 • Nabíjačku Easee ste pripojili na internet.

Váš systém Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Obsahuje modul connected controller II.

 • Musí byť nakonfigurovaný pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.20 alebo vyššia).

Musí sa merať centrálna spotreba energie vo vašej domácnosti.
Ak máte k dispozícii digitálny merač s portom P1, môžete na monitorovanie spotreby energie v domácnosti použiť wireless bridge (550-00640).
Prípadne môžete použiť elektrický merač spotreby ( 550-00801 alebo 550-00803) alebo bezdrôtový merač spotreby (552-00803) so svorkami.
Ak použijete bezdrôtový merač spotreby, budete potrebovať aj wireless bridge.

Váš systém Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Obsahuje bezdrôtový smart hub.

 • Musí byť nakonfigurovaný pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.20 alebo vyššia).

Musí sa merať centrálna spotreba energie vo vašej domácnosti.
Ak máte k dispozícii digitálny merač s portom P1, môžete ho pripojiť priamo na bezdrôtový hub na monitorovanie spotreby energie v domácnosti.
Prípadne môžete použiť bezdrôtový merač spotreby (552-00803) so svorkami.

Easee Logo Trademark - Black-01.png

 • Máte k dispozícii nabíjačku Easee

 • Máte používateľský účet pre aplikáciu Easee

 • Vaša nabíjačka Easee musí byť aktívna a nakonfigurovaná s konfiguračnými nástrojmi Easee, aby sa zaručila správna prevádzka.

 • Vaša nabíjačka Easee musí byť pripojená na internet (prostredníctvom vašej domácej alebo mobilnej siete).

 • Upozorňujeme, že vaša nabíjačka Easee nemôže obsahovať rozšírenie Equalizer na vyrovnávanie záťaže, pretože optimalizáciu spotreby energie zabezpečuje inštalácia Niko Home Control.


Chcete vedieť, ako pripojíte nabíjaciu stanicu k inštalácii Niko Home Control alebo ako ju od nej odpojíte?

Prepojenie medzi Niko Home Control a nabíjacou stanicou Easee môžete aktivovať alebo deaktivovať prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.
Akékoľvek základné akcie a režimy prepojené s Easee nabíjacou stanicou sa takisto aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru.
Ďalšie informácie týkajúce sa požiadaviek a podrobných pokynov nájdete v návode k softvéru .

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.