Skip to main content
Skip table of contents

Digital black, 24 V

Digital black má rozhranie s dotykovým displejom. Digital black ovládate rovnako ako ovládate svoje mobilné zariadenie.

Podrobnejšie informácie nájdete tu: Návod k hardvéru Niko Home Control II > IP zariadenia > Digital black, smart ovládacie obrazovky > Zariadenie Digital black, 24 V > Používanie zariadenia Digital black, 24 V.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.