Skip to main content
Skip table of contents

Casambi®

Opis

Casambi® je bezdrôtová Bluetooth Low Energy (BLE - nízko-energetická Bluetooth) technológia založená na princípe sieťovania (mesh), ktorá sa používa v produktoch na ovládanie osvetlenia a samotnom osvetlení.
Portfólio Casambi obsahuje šesť Bluetooth Low Energy (BLE) zariadení na ovládanie osvetlenia založených na princípe sieťovania mesh, ktoré môžete namontovať do klasického svietidla a urobiť z neho inteligentné riešenie.
Jedným z týchto zariadení je DALI controller s Bluetooth® ovládaním (CBU-DCS).

Jednu alebo viaceré bezdrôtové Casambi® siete môžete integrovať do ekosystému Niko Home Control pomocou technológie CBU-DCS v kombinácii s Niko Home Control DALI-2 adresovateľným modulom (550-00370) alebo pomocou Niko Home Control DALI-2 vysielacieho modulu (550-00371).

Čo budete potrebovať?

Niko Home Control DALI-2 adresovateľný modul (550-00370) alebo Niko Home Control DALI-2 vysielací modul (550-00371)

Programovací softvér Niko Home Control

Casambi® DALI bránu (CBU-DCS)

Aplikáciu Casambi®

alebo

   

Kompatibilné zariadenia:
iPhone 4S alebo novšie
iPad 3 alebo novšie
iPod Touch 5th gen alebo novšie
Android 4.4 KitKat alebo novšie zariadenia vyrobené po roku s plnou podporou pre Bluetooth 4.0

Casambi® koncepčná schéma a všeobecné pokyny

 • Bezdrôtový Casambi® DALI controller (CBU-DCS) funguje ako brána medzi bezdrôtovými mesh uzlami v sieti Casambi a sieťou DALI

 • Maximálny celkový počet svietidiel a ovládačov s podporou Casambi je rovnaký ako pre sieť DALI (CBU-DCS nie je súčasťou)

 • CBU-DCS má funkciu pasívneho premostenia, čo znamená, že nepoužíva adresu DALI

 • Na používanie CBU-DCS je potrebný firmvér Casambi® Evolution

 • Nastavenie zariadení Casambi® a CBU-DCS sa vykonáva prostredníctvom aplikácie Casambi® (pre ďalšie informácie si pozrite kapitolu Konfigurácia ).

Používanie

Nasledujúcich päť prípadov použitia ilustruje použitie modulov Niko Home Control DALI-2 s riešeniami Casambi®
:

Príklad použitia č. 1: rozšírenie existujúcej siete DALI pomocou bezdrôtovej siete Casambi®

Už existujúcu sieť DALI prepojenú s Niko Home Control prostredníctvom adresovateľného Niko Home Control DALI-2 modulu je možné rozšíriť pomocou bezdrôtovej siete Casambi®

Maximálny celkový počet svietidiel a ovládačov s podporou Casambi je rovnaký ako pre sieť DALI (CBU-DCS nie je súčasťou): 64 zariadení na Niko Home Control DALI kanál alebo 64 + 64 zariadení na Niko Home Control DALI-2 modul.
Nezabúdajte, že stmievač Niko Bluetooth® (kat. č. 360-21001) je takisto kompatibilný so sieťou Casambi®.

Príklad použitia č. 2: ovládanie časti bezdrôtovej siete Casambi® prostredníctvom Niko Home Control DALI-2 adresovateľného modulu

Časť rozsiahlejšej bezdrôtovej siete Casambi® je možné ovládať prostredníctvom adresovateľného modulu Niko Home Control DALI-2 (550-00370) a Casambi CBU-DCS.

Maximálny celkový počet svietidiel a ovládačov s podporou Casambi je rovnaký ako pre sieť DALI (CBU-DCS nie je súčasťou): 64 zariadení na Niko Home Control DALI kanál alebo 64 + 64 zariadení na Niko Home Control DALI-2 modul.
Nezabúdajte, že stmievač Niko Bluetooth® (kat. č. 360-21001) je takisto kompatibilný so sieťou Casambi®.

Príklad použitia č. 3: ovládanie rozsiahlej bezdrôtovej siete Casambi® prostredníctvom Niko Home Control DALI-2 adresovateľného modulu

Rozsiahlejšiu bezdrôtovú sieť Casambi® (pozrite si nižšie uvedený maximálny celkový počet zariadení vedľa líniovej kresby) je možné ovládať prostredníctvom Niko Home Control DALI-2 adresovateľného modulu (550-00370) v kombinácii s viacerými ovládačmi Casambi CBU-DCS controllers.
Každý Niko Home Control DALI-2 modul má dva kanály, ktoré dokážu ovládať až 64 zariadení na kanál (max. 128 zariadení na Niko Home Control DALI-2 modul).
Jedna sieť Casambi® Evolution môže obsahovať max. 250 zariadení.

Maximálny celkový počet svietidiel a vstupných zariadení je rovnaký ako v sieti DALI (CBU-DCS nie je súčasťou)
- 64 zariadení na jeden Niko Home Control DALI-2 kanál
- 64 + 64 zariadení na dva Niko Home Control DALI-2 kanály (jeden modul)
- 64 + 64 + 64 zariadení na tri Niko Home Control DALI-2 kanály (dva moduly)
- 64 + 64 + 64 + 58 zariadení na štyri Niko Home Control DALI-2 kanály (dva moduly)

Príklad použitia č. 4: ovládanie rozsiahlej bezdrôtovej siete Casambi® prostredníctvom Niko Home Control DALI-2 vysielacieho modulu

Rozsiahlejšiu bezdrôtovú sieť Casambi® (pozrite si nižšie uvedený maximálny celkový počet zariadení vedľa líniovej kresby) je možné ovládať prostredníctvom DALI-2 vysielacieho modulu (550-00371) v kombinácii s Casambi CBU-DCS.
Jedným CBU-DCS môžete ovládať až 249 Casambi® svietidiel.

V sieti Casambi Evolution môžete ovládať až 250 zariadení (249 svietidiel a CBU-DCS)

Príklad použitia č. 5: ovládanie viacerých bezdrôtových sietí Casambi® prostredníctvom Niko Home Control DALI-2 adresovateľného modulu (550-00370) a Casambi CBU-DCS

Maximálny celkový počet svietidiel a ovládačov s podporou Casambi je rovnaký ako pre sieť DALI (CBU-DCS nie je súčasťou): 64 zariadení na Niko Home Control DALI kanál alebo 64 + 64 zariadení na Niko Home Control DALI-2 modul. Nezabúdajte, že stmievač Niko Bluetooth® (kat. č. 360-21001) je takisto kompatibilný so sieťou Casambi®.


Schéma zapojenia
Casambi používa technológiu
siete mesh. Každé CBU-DCS preto
bude fungovať aj ako opakovač.
Väčšie pokrytie dosiahnete použitím 
viacerých jednotiek Casambi.

Kompatibilné zariadenia:
iPhone 4S alebo novšie
iPad 3 alebo novšie
iPod Touch 5th gen alebo novšie
Android 4.4 KitKat alebo novšie zariadenia vyrobené po roku s plnou podporou pre Bluetooth 4.0

Konfigurácia

 1. Sieť Casambi® vytvoríte použitím aplikácie Casambi® a spárovaním všetkých zariadení vrátane CBU-DCS

 2. Bránu Casambi® DALI nakonfigurujete v aplikácii Casambi®

  1. Definujte rozsah ovládania pre príkazy odosielané zo siete Niko Home Control DALI-2
   1. Rozsah ovládania: definuje, ktoré zariadenia zo siete Casambi®, budú odosielať informácie prostredníctvom brány DALI na sieť Niko Home Control DALI-2. Predvolené nastavenie = Všetky svietidlá

   2. Rozsah ovládania môže byť obmedzený na jednu scénu, pričom iba svietidlá budú ovládané inštaláciou Niko Home Control DALI-2.
    „Scéna“ znamená, že svietidlá sú zoskupené tak, aby mohli byť priradené k špecifickej bráne DALI

   3. Povoľte Exportovať senzory a Exportovať spínače, ak chcete, aby sieť DALI našla detektory a tlačidlá. Niko Home Control DALI-2 moduly ešte nepodporujú diely 301, 303, 304 (medzinárodnej DALI normy IEC 62386). Vtedy je potrebné deaktivovať funkcie Exportovať senzory a Exportovať spínače.

  2. Definujte priority ovládania pre príkazy odosielané zo siete Niko Home Control DALI-2

   1. Vyššia ako manuálna: toto nastavenie zabráni sieti Casambi® ovládať zariadenia Casambi®. Miesto toho budú ovládané modulom Niko Home Control DALI-2

   2. Manuálna (predvolené): umožňuje ovládanie prostredníctvom modulov Niko Home Control DALI-2 a Casambi®

   3. Vyššia ako automatizácia: umožňuje softvéru modulu Niko Home Control DALI-2 ovládať osvetlenie zahrnuté v procesoch automatizácie, ale nie tie, ktoré sú manuálne ovládané prostredníctvom Casambi®

   4. Najnižšia priorita automatizácie: Modul Niko Home Control DALI-2 ovláda iba svetlá na najnižšej úrovni automatizácie. Akýkoľvek pokus o ovládanie zo strany Casambi® prepíše úrovne stmievania

 3. Nakonfigurujte inštaláciu Niko Home Control DALI-2 prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control (DALI skenovanie a konfigurácia)


Pozrite si aj: 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.