Skip to main content
Skip table of contents

Bulex a Niko Home Control

V prípade inštalácie používajúcej verziu 2.16 alebo staršiu môžete prepojenie medzi aplikáciami Niko Home Control a Bulex aktivovať a deaktivovať na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď použijete Niko Home Control so svojím systémom Bulex, môžete:


používať podporované pripojené systémy 

využívať aplikáciu MiGo

využívať aplikáciu MiGo Link

skontrolovať a ovládať teplotu v miestnosti (jedna zóna)

skontrolovať a ovládať teplotu v miestnosti (viac zón)


skontrolovať vonkajšiu teplotu

vybrať vykurovací režim (napríklad režim doma alebo mimo domu)


vybrať režim prevádzky (napr. leto, zima, ochrana proti zamrznutiu)


skontrolovať a zvýšiť teplotu ohrevu vody


vybrať vykurovací režim (VYP, manuálne, harmonogram, preč, turbo) (*)


     

     

Funkcie Bulex sa automaticky zobrazia vo vašej aplikácii Niko Home a na dotykovej obrazovke po tom, ako aktivujete prepojenie medzi oboma systémami. Ak chcete ovládať funkcie Bulex prostredníctvom jednotky Digital black, vyberte ovládacie prvky Bulex pre vašu jednotku Digital black v aplikácii Niko Home. Tieto funkcie môžete takisto použiť v režimoch/akciách na ovládanie viacerých položiek súčasne po jednoduchom stlačení tlačidla.

 • Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od špecifických vlastností systému Bulex.

 • Na upravovanie pokročilejších nastavení a konfigurácií môžete vždy použiť aplikáciu MiGo alebo MiGo Link.


Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.

 • Na nastavenie prepojenia medzi oboma systémami vám úplne postačí počítač s webovým prehliadačom a pripojením na internet.


Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí obsahovať  bezdrôtový smart hub alebo connected controller II.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musí byť registrovaná a musíte mať poruke svoju e-mailovú adresu a heslo.

 • Ak chcete využívať funkcie Bulex v kombinácii s akciami Niko Home Control, tieto akcie musia byť naprogramované prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control potom, ako bude prepojenie aktivované.

Ak ste svoju inštaláciu Niko Home Control nezaregistrovali, prejdite na stránku mynikohomecontrol.niko.eu.

Váš systém Bulex musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí to byť kotol/tepelné čerpadlo Bulex s komunikačnou jednotkou Bulex.

 • Musí obsahovať jeden z nasledujúcich termostatov:

  • termostat podporovaný aplikáciou MiGo

  • termostat podporovaný aplikáciou MiGo Link.

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musíte mať sériové číslo komunikačnej jednotky poruke.

Sériové číslo nájdete na komunikačnej jednotke:

 • na zadnej strane alebo vnútornej strane jednotky pod čiarovým kódom,

 • v aplikácii MiGo alebo MiGo Link


Ako (de)aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Bulex?

Prepojenie deaktivujete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.
Základné akcie a režimy sa aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.
Požiadavky a podrobné pokyny nájdete v návode k softvéru.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.