Skip to main content
Skip table of contents

Bose a Niko Home Control

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

K funkciám svojich audio systémov môžete mať prístup priamo prostredníctvom aplikácie Niko Home, jednotky Digital black alebo dotykovej obrazovky. Môžete ich takisto použiť v režimoch a/alebo podmienkach na súčasné ovládanie viacerých zariadení stlačením jediného tlačidla (napr. aktivovaním scény v jedálni, ktorá nastaví správnu úroveň osvetlenia a zapne hudbu).

Používanie Niko Home Control spolu so systémom Bose vám umožní využívať nasledujúce funkcie:

 • zapnúť a vypnúť hudbu,

 • ovládať hlasitosť,

 • stlmiť hudbu a znovu zapnúť zvuk,

 • vybrať si zoznam skladieb z obľúbených

 • používať reproduktory v režimoch

 • používať reproduktory v podmienkach (potom/alebo) 

 • Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od špecifických vlastností systému Bose.

 • Vždy môžete použiť aplikáciu Bose na pokročilejšie nastavenia a konfigurácie.


Čo potrebujete?

Všeobecné

 • Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.

 • Obidva systémy ste pripojili k rovnakej domácej sieti prostredníctvom kábla a/alebo Wi-Fi.

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Vaše reproduktory Bose musia byť kompatibilné s aplikáciou SoundTouch (napr. SoundTouch 10, 20 alebo 30).

 • Ak sú vaše reproduktory úplne nové, musíte ich najprv uviesť do prevádzky a pripojiť ich k svojej domácej sieti prostredníctvom siete Wi-Fi alebo kábla (v závislosti od špecifikácií reproduktorov).


Ako (de)aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Bose?

Sie (de)aktivieren die Verbindung mit der Niko Home Control-Programmiersoftware. Fragen Sie Ihren professionellen Installateur um Rat.
Sie aktualisieren die Basisaktionen un Routinen mit der Niko Home Control-Programmiersoftware.
Die Anforderungen und ausführlichen Anweisungen finden Sie im Software-Handbuch.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.