Skip to main content
Skip table of contents

Amazon Alexa a Niko Home Control

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď používate Niko Home Control so smart asistentom Amazon Alexa, pomocou reproduktora Alexa môžete hlasom ovládať väčšinu dôležitých úkonov vo svojej elektroinštalácii Niko Home Control (napr. stmievanie svetiel, zapnutie a vypnutie svetiel, ovládanie termostatu a zapínanie scén).

Ak chcete používať smart asistenta Amazon Alexa so systémom Niko Home Control, musíte najprv aktivovať funkciu Niko Home Control.


Čo potrebujete?


V krátkostiDodatočné informácie
Všeobecné
 • Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.
 • Postačí vám počítač alebo smartfón s webovým prehliadačom a pripojením na internet.
 • Váš smart reproduktor je kompatibilný s asistentom Alexa.
 • Zaregistrovali ste svoj smart reproduktor.
 • Vytvorili ste si účet na Amazon UK a máte k dispozícii svoje používateľské meno a heslo.

Ak ste si ešte nevytvorili účet, prejdite na amazon.co.uk.

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Má  bezdrôtový smart hub alebo  connected controller II.
 • Je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.0 alebo vyššia).
 • Má aktívne pripojenie na internet.
 • Je registrovaná a máte k dispozícii e-mailovú adresu a heslo.
Musíte mať zaregistrovanú elektroinštaláciu Niko Home Control na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Nainštalovali ste si aplikáciu Amazon Alexa na svojom smartfóne a postupovali ste podľa sprievodcu aktiváciou.

Ako pri používaní aplikácie Amazon Alexa aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a asistentom Alexa?

 1. Ak chcete aktivovať funkciu Niko Home Control, postupujte takto:
  1. Otvorte aplikáciu Amazon Alexa vo svojom smartfóne.
  2. Prihláste sa so svojím používateľským menom a heslom Amazon.
  3. V pravom dolnom rohu kliknite na ponuku Viac.
  4. Kliknite na Skills & Games (Funkcie a hry).
  5. Na vyhľadávacom paneli zadajte Niko Home Control.
  6. Vyberte funkciu Niko Home Control.
  7. Kliknite na Enable to use (Povoliť požívanie).


 2. Ak chcete aktivovať prepojenie medzi Niko Home Control a asistentom Alexa, postupujte takto:
  1. Prihláste ste sa so svojou emailovou adresou a heslom Niko Home Control.
  2. Potvrďte podmienky a postupujte podľa ďalších pokynov na obrazovke.

Ako pomocou webovej stránky Amazon aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a asistentom Alexa?

 1. Ak chcete aktivovať funkciu Niko Home Control, postupujte takto:
  1. Prejdite na webovú stránku https://www.amazon.co.ukPrejdite na anglickú verziu webovej stránky, nie americkú.
  2. Prihláste sa so svojím používateľským menom a heslom Amazon.
  3. Na vyhľadávacom paneli zadajte Niko Home Control.
  4. Vyberte funkciu Niko Home Control.
  5. Kliknite na Enable (Povoliť).
 2. Ak chcete aktivovať prepojenie medzi Niko Home Control a asistentom Alexa, postupujte takto:
  1. Prihláste ste sa so svojou emailovou adresou a heslom Niko Home Control.
  2. Potvrďte podmienky a postupujte podľa ďalších pokynov na obrazovke.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.