Skip to main content
Skip table of contents

Alfen a Niko Home Control

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

S použitím Niko Home Control môžete svoje vozidlo nabiť čo najefektívnejšie vďaka jednému z nasledujúcich režimov: 

 • Solárny režim

 • Normálny režim

 • Režim stop/pauza

 • Smart režim (bude čoskoro k dispozícii)

 • Režim Turbo (bude čoskoro k dispozícii)

Keď nabíjate svoje vozidlo pomocou Niko Home Control, budete mať k dispozícii nasledujúce funkcie:

 • Vyrovnávanie záťaže (t. j. nabíjací výkon vozidla sa automaticky prispôsobí ako ochrana proti preťaženiu poistky)

 • Riadenie špičkovej spotreby prostredníctvom režimu šetrenia v špičke
  (t. j. keď dosiahnete svoju mesačnú špičkovú cieľovú hodnotu, vaše zariadenia sa dočasne vypnú. Po znížení špičkovej spotreby energie sa opäť zapnú. Táto funkcia je obzvlášť užitočná, ak je vaša tarifa za čistú elektrinu založená na kapacite.)

 • Ovládanie viacerých nabíjacích staníc/pripojení pre elektrické vozidlá v rámci jednej inštalácie Niko Home Control (bude čoskoro k dispozícii)

             


Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nebudete potrebovať žiadnu dodatočnú elektrickú kabeláž.

 • Obidva systémy musia byť pripojené k rovnakej domácej sieti.

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí mať  modul connected controller II.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.19 alebo vyššia).

Musí sa merať centrálna spotreba energie vo vašej domácnosti.
Ak máte k dispozícii digitálny merač s portom P1, môžete na monitorovanie spotreby energie v domácnosti použiť wireless bridge ( 550-00640 ).
Prípadne môžete použiť elektrický merač spotreby ( 550-00801 alebo 550-00803) alebo bezdrôtový merač spotreby (552-00803) so svorkami.
Ak použijete bezdrôtový merač spotreby, budete potrebovať aj wireless bridge.

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí mať  bezdrôtový smart hub.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.19 alebo vyššia).

Musí sa merať centrálna spotreba energie vo vašej domácnosti.
Ak máte k dispozícii digitálny merač s portom P1, môžete ho pripojiť priamo na bezdrôtový hub  na monitorovanie spotreby energie v domácnosti.
Prípadne môžete použiť bezdrôtový merač spotreby (552-00803) so svorkami.

Alt text
 • Máte nabíjaciu stanicu Alfen Eve Single S-line alebo Eve Single Pro-line s aktivovaným vyrovnávaním záťaže

 • Máte nabíjaciu stanicu EVE double Pro-line (bude čoskoro k dispozícii)

 • Vaša nabíjacia stanica Alfen musí byť aktívna a nakonfigurovaná s konfiguračnými nástrojmi Alfen, aby sa zaručila správna prevádzka.

 •  Upozorňujeme, že pred pripojením nabíjacej stanice Alfen k systému Niko Home Control musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • Vaša nabíjacia stanica Alfen musí byť pripojená na tú istú lokálnu sieť ako vaša inštalácia Niko Home Control.

  • „Vyrovnávanie záťaže“ musí byť aktivované inštalatérom pomocou licenčného kľúča (za poplatok), ktorý je možné zakúpiť od veľkoobchodníka alebo lízingovej spoločnosti vozidla. Licenčný kľúč sa aktivuje prostredníctvom konfiguračného nástroja ACE Service Installer alebo automaticky na diaľku.

  • V konfiguračnom nástroji ACE Service Installer musí byť zaškrtnuté políčko: „Active Load Balancing“ (Aktívne vyrovnávanie záťaže). 
   Nastavenie „Data Source“ (Zdroj údajov) v konfiguračnom nástroji ACE Service Installer musí byť nastavené na „Energy Management System“ (Systém riadenia spotreby energie).

   Alt text

 
Ako pripojíte Niko Home Control ku Alfen EV nabíjacej stanici alebo ho od nej odpojíte?

Prepojenie medzi Niko Home Control a EV nabíjacou stanicou Alfen môžete aktivovať alebo deaktivovať prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.
Akékoľvek základné akcie a režimy prepojené s Alfen EV nabíjacou stanicou sa takisto aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru.
Ďalšie informácie týkajúce sa požiadaviek a podrobných pokynov nájdete v návode k softvéru .

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.