Skip to main content
Skip table of contents

Zoznam zariadení kompatibilných so solárnym režimom

Pre zobrazenie zoznamu kompatibilných zariadení si pozrite Používateľská príručka Niko Home Control II > Správa energií > Solárny režim > Solar mode compatibility list.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.