Skip to main content
Skip table of contents

Zmena tvaru miestnosti

Východiskový bod

Postup

 1. Vyberte si miestnosť jedným z nasledujúcich spôsobov: 

  • kliknutím na okraj miestnosti

  • dvojklikom na miestnosť

  • kliknutím na názov miestnosti

  Výsledok: Zobrazí sa okno Nakresliť miestnosti. Miestnosť je na oblasti nákresu označená:

  • modrou bublinou na každom rohu

  • sivou bublinou uprostred každej čiary.

 2. Použite nasledujúci postup: 

  • Dvojklikom na sivú bublinu rozdelíte čiaru na dve rovnaké časti. Sivá bublina sa zmení na modrú (stane sa z nej roh).

  • Kliknite a pretiahnite modrú bublinu, aby ste presunuli roh.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

V tomto príklade bola miestnosť (spálňa) nakreslená v tvare štvorca. Upravili sme tvar, aby sa zhodoval s tvarom spálne na pôdoryse.

https://www.youtube.com/embed/vPdwG8nmW7o 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.