Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie denného rozvrhu

Východiskový bod

Postup

  1. Nastavte časový úsek. Vyberte časový úsek s pevne nastavenými časmi alebo časový úsek na základe astronomických hodín.

  2. (voliteľné) Kliknite na Pridať časový úsek a vytvoríde dodatočný časový úsek.

  3. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť  a vrátite sa do okna Vytvoriť.

Príklad

V tomto príklade časového rozvrhu pre vonkajšie osvetlenie sú časové úseky nastavené takto: od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 23:00.

Alt text
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.