Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie časového úseku

Východiskový bod

Vytvoriť časový úsek s pevne nastavenými časmi

Keď používate časový úsek s pevne nastavenými časmi, môžete si vybrať z viacerých možností:

 • Od času 1  do  času 2
 • Pred  daným časom
 • Po  danom čase
 • danom čase

 

Na zadanie časových údajov môžete:

 • čas napísať pomocou klávesnice alebo
 • po kliknutí na znak hodín vybrať požadovaný čas.


V tomto príklade časového harmonogramu pre vonkajšie osvetlenie sú časové úseky nastavené takto: od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 23:00.

Vytvoriť časový úsek na základe astronomických hodín

Časový úsek na základe astronomických hodín je ovládaný podľa východu a západu slnka.

 1. Vyberte si z možností:
  • OD: Od východu do západu slnka.

  • PRED: Od polnoci až do nastaveného času napr. pred východom slnka.
  • PO: Od nastaveného času napr. po západe slnka do polnoci.
  • POČAS: V nastavený čas napr. počas západu slnka

 2. (voliteľné) Upravte čas východu a západu slnka priradením kompenzačnej odchýlky. Túto môžete nastaviť na max. 2 hodiny pred alebo 2 hodiny po východe alebo západe slnka.

 3. (voliteľné) Zaškrtnite „nie skôr ako“ a/alebo „nie neskôr ako“ a zadajte požadovaný čas.


V tomto príklade bol časový harmonogram pre vonkajšie osvetlenie nastavený tak, aby vonkajšie osvetlenie bolo zapnuté od 1 hodiny po západe slnka až po 1 hodinu pred východom slnka, ale nie skôr ako o 20:00.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.