Skip to main content
Skip table of contents

Vstupové systémy pre garážové brány

Čo sú Vstupové systémy pre garážové brány?

Pomocou režimu Vstupové systémy pre garážové brány, môžete ovládať garážové brány (s motorovým pohonom) a takisto sledovať ich stav.

Tento režim zohľadňuje nasledujúce prvky:

 • kontakt dverí alebo kontakt digitálneho snímača, ktorý indikuje, či je garážová brána zatvorená
 • (voliteľné) kontakt digitálneho snímača, ktorý indikuje, či je garážová brána v pohybe.
  Varovanie: túto funkciu musí podporovať daný typ motora.

Východiskový bod

 • Vytvorili ste nasledujúce ovládače a zariadenia:
  • kontakt dverí alebo kontakt digitálneho snímača, ktorý indikuje, či je garážová brána zatvorená
  • kontakt pomocou ktorého ovládate garážovú bránu
  • (voliteľné) kontakt digitálneho snímača, ktorý indikuje, či je garážová brána v pohybe
  • (voliteľné) LED ovládač
 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Režim .
 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:
  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.
  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.
 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Vstupové systémy.
 4. Kliknite na Vstupové systémy pre garážové brány.
 5. Pomenujte režim.
 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  A

  (voliteľné)
  Vyberte
  ovládač,
  ktorý
  bude akciu
  spúšťať.

  TIP: ak chcete garážovú bránu ovládať iba prostredníctvom aplikácie alebo dotykovej obrazovky, v tomto kroku nemôžete vybrať žiaden ovládač

  Kliknite na znamienko plus pri tom ovládači, ktorý chcete priradiť do tohto režimu.

  B

  Vyberte
  kontakt,
  pomocou ktorého budete ovládať
  garážovú
  bránu

  Kliknite na znamienko plus pri tom kontakte, ktorý bude ovládať garážovú bránu

  C

  Zvoľte kontakt
  dverí alebo
  kontakt
  digitálneho snímača,
  ktorý bude indikovať, či je garážová brána zatvorená

  Kliknite na znamienko plus pri kontakte dverí alebo kontakte digitálneho snímača, ktorý bude indikovať, či je garážová brána zatvorená.

  ALEBO

  D

  (voliteľné)
  Vyberte kontakt digitálneho snímača, ktorý bude indikovať, či je garážová brána v pohybe

  Kliknite na znamienko plus pri kontakte digitálneho snímača, ktorý bude indikovať, či je garážová brána v pohybe

 7. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Režim.

 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.