Skip to main content
Skip table of contents

Používanie Zigbee inštalačného kódu

 • Tento alternatívny postup adresovania funguje len v prípade certifikovaných výrobkov Zigbee® 3.0. Nie je možné ho použiť na adresovanie bezdrôtového merača spotreby (3 kanály).

 • Pomocou aplikácie Niko Home môžete takisto uviesť Zigbee® zariadenie do prevádzky. Pozrite si hardvérovú príručku.

Východiskový bod

 • Vytvorili ste Zigbee® zariadenie.

 • Zigbee® zariadenie, ktoré chcete adresovať, je namontované.

 • Počítač je pripojený k inštalácii.

 • Nachádzate sa v okne Adresovať.

 • Postupovali ste podľa príslušného postupu pre adresovanie, ale nefungovalo to. Zigbee® adresa nebola pridaná k názvu zariadenia.

s13_03_01_220_001.png

Postup

 1. Kliknite na možnosť „Použil som postup, ale nefungovalo to.“

  s13_03_01_220_002.png
 2. Postupujte podľa krokov 1 až 4, ktoré sú uvedené v okne.

 3. Pokúste sa znova adresovať zariadenie.

 4. Ak adresovanie i tak zlyhá:

  1. Kliknite na možnosť „Použil som postup, ale nefungovalo to“.

  2. Kliknite na možnosť „Zadať MAC adresu a inštalačný kód (sú vytlačené na zariadení)“.

   s13_03_01_220_003.png
 5. Zadajte MAC adresu a inštalačný kód zariadenia. Sú vytlačené na zariadení.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Znovu adresujte Zigbee zariadenie podľa postupu, ktorý je uvedený v okne.
  Výsledok: Zigbee® adresa bola pridaná. Zariadenie bolo adresované.

 9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Adresovať.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.