Skip to main content
Skip table of contents

Adresovanie ovládačov a zariadení

 • Ak chcete adresovať zariadenie Digital black, 24 V a pripojiť ho k svojej inštalácii Niko Home Control použite aplikáciu Niko Home.

 • Ak chcete adresovať produkt určený na tradičnú kabeláž môžete použiť aj programovací softvér Niko Home Control aj aplikáciu Niko Home.

Východiskový bod

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Ovládače a zariadenia.
  Výsledok:

  • Zobrazí sa okno Adresovať ovládače a zariadenia aj so stavmi adries konfigurovaných ovládačov a zariadení.

  • V oblasti nákresu sú zobrazené všetky ovládače.

 2. Kliknite na znamienka plus pri tých ovládačoch, ktoré chcete pridať do zoznamu v okne. Priraďte ich v takom poradí, v akom ich chcete adresovať.

  Môžete nastaviť, koľko ovládačov chcete mať na jedenkrát v danom zozname. V konečnom dôsledku musia byť všetky ovládače adresované.

  Podľa potreby používajte nástroje Vyhľadať, Filtrovať alebo Multivýber.

 3. Prechádzajte sa po dome a stlačte ľubovoľné tlačidlo pre každý ovládač v zozname. Dodržiavajte poradie uvedené v programovacom softvéri.

 4. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Adresovať.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/PyhPaDhpQOw

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.