Skip to main content
Skip table of contents

Kombinovanie nástrojov: Vyhľadať, Filter a Multivýber

Nástroje Vyhľadať, Filter a Multivýber môžete ľubovoľne kombinovať, a tak vytvárať ešte účinnejšie funkcie vyhľadávania.

Východiskový bod

Príklad: 

 • V projekte máte sťahovacie rolety aj žalúzie.
 • Chcete vytvoriť základnú akciu, ktorou budete ovládať všetky rolety súčasne.
 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Vytvorte základnú akciu a vyberte ovládač pre danú akciu.
 2. Kliknite na tlačidlo Žiaden filter a vyberte iba „zariadenia, ktoré sa otvárajú/zatvárajú“.
  Výsledok:
  Rolety a žalúzie zostanú viditeľné, ostatné prvky budú vyznačené nasivo.
 3. Do vyhľadávacieho poľa napíšte „Rol.“
  Výsledok:
  Iba rolety zostanú viditeľné, žalúzie budú vyznačené nasivo.
 4. Použite Multivýber a vyberte všetky rolety a pridajte ich do základnej akcie. 

         

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.