Skip to main content
Skip table of contents

Upravovanie pripojených služieb.

Východiskový bod

  • Máte aktivovanú pripojenú službu.
  • Vaša inštalácia Niko Home Control je online.
  • Nachádzate sa v okne  Informačný panel  .

Postup

  1. Kliknite na tlačidlo   Spravovať pripojené služby.  Tu môžete spravovať všetky služby prepojené s vašou inštaláciou, vrátane služieb partnerských značiek.


  2. V časti Aktivované služby kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa pripojenej služby, ktorú chcete prepojiť so svojou inštaláciou.


  3. Kliknite na tlačidlo Upraviť.

  4. Vykonajte potrebné úpravy na parametroch aktivácie.

  5. Kliknite na tlačidlo Znovu pripojiť.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.