Skip to main content
Skip table of contents

Upraviť prevádzkový režim tlačidla

Môžete upraviť prevádzkový režim nasledujúcich tlačidiel:

 • bežné tlačidlá s alebo bez LED

 • tlačidlový prevodník používaný ako 4-násobný ovládač

 • rozšírenie tlačidla

 • bezdrôtové tlačidlá

Tlačidlový prevodník pripojíte na exteriérové (vodeodolné) tlačidlo, aby ste ho mohli pripojiť na zbernicu. Prevodník môžete naprogramovať viacerými spôsobmi: stmievanie, sťahovacie rolety, ventilácia alebo 4-násobný ovládač.

Východiskový bod

Postup

 1. Kliknite na tlačidlo.
  Výsledok: Zobrazí sa informačné okno.

 2. Kliknite na Prevádzkový režim
  Výsledok: Zobrazí sa ponuka Nastaviť prevádzkový režim.

 3. Upravte prevádzkový režim nasledujúcim spôsobom:

 • Vyberte si: Krátke stlačenie, ak chcete základnú akciu alebo režim aktivovať krátkym stlačením tlačidla.

 • Vyberte si: Stlačiť a podržať, ak chcete základnú akciu alebo režim aktivovať stlačením a podržaním tlačidla. Nastavte Dobu stlačenia (min. 1 sek. - max. 59 sek.).

 • Vyberte Režim tlačidla, ak chcete, aby základná akcia alebo režim bol aktivovaný, kým budete držať tlačidlo stlačené.

Videá

Pozrite si niektoré príklady tu. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

Krátke stlačenie

https://www.youtube.com/embed/YtKbABsTyh0

Stlačiť a držať

https://www.youtube.com/embed/0E_vEP6MEfc

Tlačidlový mód

https://www.youtube.com/embed/48zhvCs0jaI


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.