Skip to main content
Skip table of contents

Úprava ovládača alebo zariadenia

Nasledujúce vlastnosti ovládača alebo zariadenia môžete kedykoľvek upraviť:

 • názov ovládača alebo zariadenia

 • parametre ovládača alebo zariadenia
 • miestnosť, v ktorej sa ovládač alebo zariadenie nachádza

Východiskový bod

Postup

 1. Kliknite na ovládač alebo zariadenie, ktoré chcete upraviť.
  Výsledok:
  Zobrazí sa informačné okno.

 2. Môžete spraviť nasledujúce:

  • zmeniť názov ovládača alebo zariadenia

  • upraviť parametre
  • zmeniť miestnosť pretiahnutím ovládača alebo zariadenia do inej miestnosti v oblasti nákresu

   Ak pretiahnete ovládač alebo zariadenie do inej miestnosti, pole Miestnosť v pravom okne sa automaticky aktualizuje.

 3. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.