Skip to main content
Skip table of contents

Úprava nastavení zariadenia video jednotky

 • Vaša inštalácia je konfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.15 alebo vyššia).
 • Počítač je pripojený k inštalácii.

Východiskový bod

Postup

 1. Kliknite na vonkajšiu video jednotku.
  Výsledok: Zobrazí sa informačné okno. 
 2. V časti Nastavenia zariadenia posuňte nastavenie, ktoré chcete upraviť, doľava alebo doprava na zníženie alebo zvýšenie hodnoty.
  Nastavenia sa vzťahujú na celé zariadenie, nie len na konkrétne tlačidlo.
  Nové nastavenia sú automaticky nahrané do video jednotky.
  Môžete upraviť nasledujúce nastavenia:

  NastavenieOpisPríkladPredvolená hodnota
  citlivosť tlačidlaNastavenie ako tvrdo/jemne treba stlačiť tlačidlo pre spustenie hovoru.Znížte nastavenie, ak vibrácia zatvárajúcich sa dverí vedľa video jednotky spúšťa hovor.90
  hlasitosť reproduktoraNastavenie hlasitosti reproduktora video jednotky (vonku).Zvýšte nastavenie, ak je pred vaším domom veľký hluk, napr. hustá premávka.110
  hlasitosť vyzváňacieho tónu

  Nastavenie hlasitosti zvonenia video jednotky (vonku) pri spustení hovoru.

  Znížte nastavenie, ak sa váš sused sťažuje na hlasitosť zvuku.2
  citlivosť mikrofónu

  Nastavenie vonkajšieho mikrofónu na zachytávanie okolitého hluku. Tým zároveň upravíte hlasitosť vo vnútri.

  Znížte nastavenie, ak je vonku na ulici hustá premávka.65JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.