Skip to main content
Skip table of contents

Uloženie projektu

Východiskový bod

Postup

 1. V ponuke vľavo kliknite na možnosť Otvoriť.
  Výsledok: 
  • Ak ste si projekt už uložili, znovu sa uloží do rovnakého priečinka a s rovnakým názvom.
  • Ak ste si projekt ešte neuložili, otvorí sa okno Prieskumník.
 2. Ak sa zobrazí okno Prieskumník, pokračujte nasledujúcim spôsobom:
  • Vyberte si priečinok a názov.
  • Kliknite na tlačidlo Uložiť.

V ponuke vľavo kliknite na možnosť Uložiť ako, ak chcete uložiť projekt do iného priečinka alebo pod iným názvom.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.