Skip to main content
Skip table of contents

Programovací softvér / aplikácia Niko Home

Úvod

Koncový používateľ môže nakonfigurovať svoju inštaláciu Niko Home Control pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control II alebo aplikácie Niko Home. Všetky zmeny inštalácie vykonané cez programovací softvér sa automaticky zaktualizujú v aplikácii Niko Home a naopak.

Aplikácia Niko Home v súčasnosti neponúka všetky konfiguračné funkcie programovacieho softvéru. 

Rozdiely

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najdôležitejšie rozdiely.


Programovací softvér Niko Home Control II

Aplikácia Niko Home

Ovládacia aplikácia Niko Home Control II
(už nie je k dispozícii)

Pre koho?

Elektroinštalatéra a technicky zdatných koncových používateľov.

Koncového používateľa

Koncového používateľa

Čo potrebujete?

Počítač

Smartfón alebo tablet

Smartfón alebo tablet

Čo s tým môžete spraviť?

Programovací softvér pre inštalácie Niko Home Control na zbernicovú alebo tradičnú kabeláž
Tento softvér je jednoduchý, intuitívny a vizuálne dobre štruktúrovaný.
Softvér si môžete bezplatne stiahnuť z webovej stránky spoločnosti Niko.

Tento softvér je dostupný pre OS Windows a Mac.

Ovládajte alebo nastavte svoju inštaláciu Niko Home Control na tradičnú kabeláž veľmi jednoduchým spôsobom
alebo použite túto aplikáciu na ovládanie svoje inštalácie Niko Home Control na zbernicovú kabeláž.

Túto aplikáciu si môžete zadarmo stiahnuť cez App store pre Android alebo Apple.

Ovládajte svoju inštaláciu Niko Home Control na tradičnú kabeláž alebo svoju inštaláciu Niko Home Control na zbernicovú kabeláž veľmi jednoduchým spôsobom.

Ilustrácia


Prehľad

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje prehľad toho, čo môžete spraviť pomocou aplikácie Niko Home, a čo bude možné v budúcnosti.  

Typ inštalácie


Programovací softvér Niko Home Control II

Aplikácia Niko Home

Všetky typy

Ovládať inštalácie cez smartfón

Ovládať základné akcie alebo režimy

Ovládať inštalácie cez tablet

Ovládať základné akcie alebo režimy

Prepínať medzi viacerými inštaláciami

Vstupový systém - prijímať hovory

Vstupový systém - náhľad von

Konfigurovať upozornenia o spotrebe elektriny a plynu 

Uviesť zariadenie Digital black do prevádzky

Vytvárať a upravovať ovládače zariadenia Digital black

Upravovať zobrazenia na zariadení Digital black

Connected controller
Vytvárať, upravovať a odstraňovať základné akcie

Upravovať základné akcie

smartfón s01_14_00_2511235_005.png / tablet s01_14_00_2511235_006.png

Vytvárať, upravovať a odstraňovať režimy

smartfón s01_14_00_2511235_005.png / tablet s01_14_00_2511235_006.png

Vytvárať, upravovať a odstraňovať podmienky

Vytvárať, upravovať a odstraňovať časové harmonogramy

Prepájať zariadenia partnerských značiek -

Velux, Reynaers

Prepájať zariadenia partnerských značiek -

Aldes
Alfen
Blitz Power
Bose
Bulex
Daikin
Duco
MENNEKES
Mitsubishi electric
Nibe
Protherm
Renson
Saunier duval
SMA
Sonos
Vaillant
Veton

Konfigurovať vstupové systémy

Konfigurovať monitorovanie spotreby elektrickej energie, plynu a vody

Konfigurovať klimatizáciu

Ovládať zariadenia partnerských značiek -

Aldes
Alfen
Blitz Power
Bose
Bulex
Daikin
Duco
MENNEKES
Mitsubishi electric
Nibe
Protherm
Renson
Saunier duval
SMA
Sonos
Vaillant
Veton

Ovládať zariadenia partnerských značiek -

Danfoss

Monitorovať spotrebu elektriny, plynu a vody
pomocou meračov spotreby pre Niko Home Control

Monitorovať spotrebu elektriny, plynu a vody
cez napojenie na inteligentný merač

Bezdrôtový smart hub
Vytváranie, upravovanie a odstraňovanie -
základné činnosti,
režimy

smartfón s01_14_00_2511235_005.png / tablet s01_14_00_2511235_006.png

Vytvárať, upravovať a odstraňovať podmienky

Vytvárať, upravovať a odstraňovať časové harmonogramy

Prepájať zariadenia partnerských značiek -

Danfoss

smartfón s01_14_00_2511235_005.png / tablet s01_14_00_2511235_006.png

Prepájať zariadenia partnerských značiek -

Aldes
Alfen
Blitz Power
Bose
Bulex
Daikin
Duco
MENNEKES
Mitsubishi electric
Nibe
Protherm
Renson
Saunier duval
SMA
Sonos
Vaillant
Veton

Prepájať zariadenia partnerských značiek -

Reynaers
Velux


Konfigurovať vstupové systémy

Ovládať zariadenia partnerských značiek

Aldes
Alfen
Blitz Power
Bose
Bulex
Daikin
Duco
MENNEKES
Mitsubishi electric
Nibe
Protherm
Renson
Saunier duval
SMA
Sonos
Vaillant
Veton

Monitorovať spotrebu elektriny a plynu cez
napojenie na inteligentný merač

Legenda:


s01_14_00_2511235_005.png - aktuálne

s01_14_00_2511235_006.png - dostupné v novšej verzii

s01_14_00_2511235_007.png - ešte nedostupné

Na stiahnutie

Programovací softvér Niko Home Control II (OS Windows a Mac)

Cez stránku

Aplikácia Niko Home (Android a iOS)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.