Skip to main content
Skip table of contents

Pridanie alebo odstránenie základnej akcie pre ovládač alebo zariadenie

Východiskový bod

Postup

 1. Kliknite na symbol základnej akcie. 
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Základná akcia s nasledujúcimi informáciami:
  • názov základnej akcie;
  • prehľad všetkých ovládačov a zariadení pridaných k akcii, ich správanie a parametre.
 2. Môžete urobiť nasledujúce:

  • Kliknite na znamienko mínus priradeného ovládača alebo zariadenia, ak ho chcete odstrániť zo základnej akcie.

  • Kliknite na znamienko plus priradeného ovládača alebo zariadenia, ak ho chcete pridať zo základnej akcie.
 3. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

Varovanie: základná akcia musí obsahovať aspoň jedno zariadenie a jeden ovládač, inak nebudete môcť túto základnú akciu uložiť.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.