Skip to main content
Skip table of contents

Otvorenie projektu

Východiskový bod

Postup

  1. V ponuke vľavo kliknite na možnosť Otvoriť projekt.
  2. Vyberte si z nasledujúcej ponuky:
    1. Ak chcete otvoriť aktuálnu verziu projektu zo svojho bezdrôtového smart hubu alebo modulu connected controller, musíte sa najprv pripojiť počítačom na smart hub alebo connected controller. Kliknite na možnosť Otvoriť vedľa názvu projektu.
    2. Ak chcete otvoriť verziu uloženú na počítači, kliknite na možnosť Otvoriť, ktorá sa nachádza pod verziou, ktorú chcete otvoriť z počítača. V počítači prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili svoj súbor .nhc2 a kliknite na možnosť Otvoriť.
      Výsledok: Zobrazí sa okno Informačný panel aj s informáciami o projekte a jeho nastaveniami.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.