Skip to main content
Skip table of contents

Odstránenie modulu

Východiskový bod

Postup

  1. Kliknite na modul, ktorý chcete odstrániť.
    Výsledok:
    Zobrazí sa okno Upraviť modul aj s názvom modulu a všetkými priradenými zariadeniami.
  2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť modul.
  3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť, čím potvrdíte akciu.

Použite tlačidlá na lište s ponukou v spodnej časti, ak chcete:

  • zobraziť všetky rozvádzače
  • zobraziť jeden rozvádzač
  • zobraziť moduly.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.