Skip to main content
Skip table of contents

Metódy adresovania ovládačov a zariadení

Metóda adresovania ovládačov a zariadení závisí od typu použitej technológie. 

Pri adresovaní ...

...

Technológia

tlačidlo

adresa bude automaticky odoslaná, ak stlačíte akékoľvek tlačidlo na ovládačoch.

zbernicová kabeláž

bezdrôtový spínač

adresa bude automaticky odoslaná, ak stlačíte akékoľvek tlačidlo na ovládačoch.

Easywave

smart spínač

adresa bude automaticky odoslaná, ak stlačíte akékoľvek tlačidlo na ovládačoch.

Easywave#

smart spínacia zásuvka

smart spínač

bezdrôtový, batériou napájaný spínač

bezdrôtový detektor pohybu

zariadenie umiestnite do adresovateľného modulu podľa pokynov uvedených v softvéri. Samotné zariadenie stanoví, kedy odošle svoju adresu. Možno preto budete musieť chvíľku počkať (0 až 2 minúty).

Zigbee® 3.0

zariadenia DALI

Vid' Adresovanie DALI zariadení

zbernicová kabeláž

Digital black (24V alebo 230V)

zariadenie bude pripojené k vašej inštalácii Niko Home Control prostredníctvom vašej domácej siete s aplikáciou Niko Home. Tento proces sa nazýva aj „uvedenie do prevádzky.“

Prosím, prečítajte si aj:

WiFi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.