Skip to main content
Skip table of contents

Kúrenie/chladenie na okruh

Čo je Kúrenie/chladenie na okruh?

Pomocou režimu Kúrenie/chladenie na okruh môžete zadefinovať správanie kúrenia/chladenia samostatného alebo kombinovaného systému. Ak systém obsahuje obehové čerpadlo, toto bude ovládané prostredníctvom tohto režimu. V rámci systému môžete pripojiť zónový ventil k termostatu, tlačidlu s LED diódou (diódami) a snímačom komfortu alebo Digital black, 24 V.

Digital black 230V nemôžete použiť ako termostat.

Východiskový bod

 • Už ste vytvorili:

  • v prípade existujúcej inštalácie: jeden alebo viaceré termostaty, tlačidlá s LED a senzormi komfortu alebo Digital black, 24 V

  • v prípade novej inštalácie: jedno alebo viaceré tlačidlá s LED a senzormi komfortu alebo Digital black, 24 V

  • systém chladenia alebo kúrenia (prípadne kombinovaný)

  • jeden alebo viaceré zónové ventily

  • (voliteľné) obehové čerpadlo

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa oknoRežim.

 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.

  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Klimatizácia.

 4. Kliknite na Kúrenie/chladenie na okruh.

 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte systém kúrenia alebo chladenia, ktorý spustí režim.

  Kliknite na znamienko plus pri systéme, ktorý chcete pridať do režimu.


  Môžete vybrať iba jeden systém kúrenia alebo chladenia. Môžete vybrať spúšťací kontakt kotla alebo tepelného čerpadla. 

  B(voliteľne) Vyberte obehové čerpadlo, ktoré chcete aktivovať po spustení režimu.

  Kliknite na znamienko plus pri obehovom čerpadle.

  CVyberte oblasti, ktoré chcete vykurovať alebo ochladzovať.

  Kliknite na znamienko plus pri termostate, tlačidle s LED a senzormi komfortu alebo Digital black, 24 V a na zónový ventil, aby ste ich prepojili.


  Môžete prepojiť viaceré zóny.   Použite Multivýber , ak chcete súčasne vybrať viaceré zariadenia.


 7. V časti Parametre nastavte nasledujúce:

  ParametreVýberOpisPríklad
  Čas oneskorenia zónového ventilu

  0 - 15 min.

  Štandardne: 1 min.

  Čas oneskorenia čerpadla

  0 - 15 min.

  Štandardne: 3 min.

  Ochrana pred upchatím pre čerpadlá a ventily

  ZAP/VYP


  Interval ochrany proti upchatiu1 až 100 dní

  Štandardne: 7 dní

  Push notifikácia, ktorá sa odošle v prípade, že sa nedá zapnúť kúrenie.TextTento text sa odošle v prípade, že sa nedá zapnúť kúrenie.
  Push notifikácia, ktorá sa odošle v prípade, že sa nedá zapnúť chladenieTextTento text sa odošle v prípade, že sa nedá zapnúť chladenie.


 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Režim.

 9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/Ot4TpL0j_a8


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.