Skip to main content
Skip table of contents

Kopírovanie miestnosti

Východiskový bod

Postup

 1. Vyberte si miestnosť jedným z nasledujúcich spôsobov: 

  • kliknutím na okraj miestnosti

  • dvojklikom na miestnosť

  • kliknutím na názov miestnosti

 2. Na klávesnici stlačte „Ctrl + C“, teraz ste do schránky skopírovali miestnosť.

 3. Na klávesnici stlačte „Ctrl + V“, keď sa budete nachádzať v mieste, kam chcete skopírovať miestnosť. 

 4. Miestnosť je teraz na novom mieste.
  Ak miestnosť obsahuje ovládače a zariadenia, tieto budú skopírované spolu s miestnosťou. Ovládače a zariadenia budú mať rovnaké názvy a parametre. 

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/t1zQnRSJBEE

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.