Skip to main content
Skip table of contents

HVAC na termostat

Čo je to HVAC na termostat?

Pomocou režimu HVAC na termostat môžete prepojiť jeden alebo viaceré vnútorné HVAC jednotky, určené na vykurovanie alebo chladenie, s HVAC termostatom. 

Východiskový bod

 • Už ste vytvorili:

  • HVAC termostat

  • jednu alebo viaceré HVAC vnútorné jednotky 

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami stlačte tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Režim .

 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte Miestnosť.

  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Klimatizácia.

 4. Kliknite na HVAC na termostat.

 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte HVAC termostat, ktorým budete ovládať vnútorné jednotky.

  Kliknite na znamienko plus pri termostate, ktorý chcete pridať do režimu.

  Môžete vybrať iba jeden vykurovací alebo chladiaci systém. Môžete vybrať spúšťací kontakt kotla alebo tepelného čerpadla. 

  BVyberte master vnútornú HVAC jednotku; táto vnútorná jednotka bude merať teplotu.

  Kliknite na znamienko plus pri master vnútornej HVAC jednotke.

  C(voliteľné) Vyberte jednu alebo viaceré vnútorné HVAC jednotky, ktoré budú fungovať ako slave pre master v kroku B.

  Kliknite na znamienko plus pri slave vnútornej HVAC jednotke.


  Použite Multivýber, ak chcete súčasne vybrať viaceré zariadenia.


 7. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Režim.

 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/AISv9JuG0p0


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.