Skip to main content
Skip table of contents

Deaktivovanie pripojených služieb

Východiskový bod

  • Máte aktivovanú pripojenú službu.
  • Vaša inštalácia Niko Home Control je online.
  • Nachádzate sa v okne  Informačný panel  .

Postup

  1. Kliknite na tlačidlo   Spravovať pripojené služby.  Tu môžete spravovať všetky služby prepojené s vašou inštaláciou, vrátane služieb partnerských značiek.


  2. V časti Aktivované služby kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa pripojenej služby, ktorú chcete prepojiť so svojou inštaláciou.


  3. Kliknite na tlačidlo Deaktivovať.
    Výsledok: Funkcie partnerskej značky zmiznú z vašich Niko Home Control aplikácií, dotykových obrazoviek a zariadení Digital black.
    Pri použití v rámci akcií Niko Home Control sa funkcie partnerskej značky nevykonajú.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.