Skip to main content
Skip table of contents

Čo sú to časové rozvrhy?

Časové rozvrhy slúžia na prehľadné zautomatizovanie podmienok na základe času. Napr. môžete nastaviť podmienku, ktorá sa opakuje v ten istý čas každý deň, alebo môžete nastaviť týždňový/víkendový/mesačný/ročný program. Môžete použiť mesačné rozvrhy na zautomatizovanie podmienok pre odlišné časové obdobia, napr. počas zimy (svetlá zostanú dlhšie zapnuté, vykurovanie sa zapína častejšie) a počas leta (svetlá nezostanú tak dlho zapnuté, teplota v bazéne nemusí byť veľmi vysoká).

Môžete vytvoriť a spravovať časový rozvrh, ale akcie sa spustia len vtedy, keď časový rozvrh použijete v Podmienke.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.