Skip to main content
Skip table of contents

API pripojenie pre systémových integrátorov

Ste systémový integrátor a chceli by ste, aby inštalácia Niko Home Control fungovala aj na vašej aplikácii? Dá sa to! Pomocou API pripojenia pre systémových integrátorov.

Modul connected controller pre Niko Home Control II a bezdrôtový smart hub majú API, ktoré vám umožňuje lokálny prístup k inštalácii Niko Home Control. Hneď po nakonfigurovaní inštalácie môžete ovládať Niko Home Control prostredníctvom tohto API integrátora a takisto prijímať informácie o stave inštalácie.

Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://www.niko.eu/partnersJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.