Skip to main content
Skip table of contents

API pripojenie pre domácich kutilov

Pomocou rozhrania Hobby API môžete svojpomocne prepojiť inteligentné riešenia s inštaláciou Niko Home Control.
Ste technicky zdatný? Chcete, aby inštalácia Niko Home Control fungovala spolu s vašimi vlastnými aplikáciami alebo riešeniami, ako Node-RED, openHAB alebo Home Assistant, a aby ste ich mohli mali plne pod kontrolou? S MQTT sa môžete do toho okamžite pustiť aj sám. 

Pár príkladov:

  • Môžete znížiť hlasitosť na televízore, ak niekto zazvoní.

  • Môžete automaticky zavrieť okná, ak začne pršať.

  • Pomocou diaľkového ovládania od televízora môžete ovládať osvetlenie.

Prihláste sa na svoju stránku Niko Home Control. Tu nájdete technickú API dokumentáciu a Hobby API token s príslušnými službami.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.