Skip to main content
Skip table of contents

Vonkajšia video jednotka (550-2201X)

Opis

S touto vonkajšou video jednotkou na zapustenú montáž môže používateľ vidieť návštevníkov a komunikovať s nimi. Ak je zámok dverí spojený s inštaláciou Niko Home Control, zariadenie zároveň umožňuje používateľovi vpustiť návštevníka dnu. Zároveň môže aktivovať jednu manuálnu akciu prepojenú so zvonením prichádzajúceho hovoru. Táto vonkajšia jednotka je k dispozícii s jedným alebo dvoma podsvietenými dotykovými tlačidlami. Vždy je k dispozícii vhodná alternatíva, ako toto zariadenie využiť v rôznych situáciách.

 • obytný dom

 • budova s obytnou časťou a s kanceláriami

Vonkajšia video jednotka je 4-vodičová.

Prehľad

Prevádzka

Keď návštevník aktivuje hovor stlačením jedného z dotykových tlačidiel, dôjde k aktivácii HD kamery a plného duplexného hovoru. Návštevníkovi pri čakaní automaticky začne hrať hudba ako potvrdenie hovoru.  Dotykové tlačidlá sú piezo tlačidlá, ktoré sú odolné voči opotrebovaniu a vandalizmu. Reagujú dokonca aj vtedy, ak má návštevník nasadené rukavice. 

Prostredníctvom modulu connected controller je hovor odoslaný na dotykovú obrazovku inštalácie Niko Home Control a prípadne aj do smartfónu alebo tabletu s operačným systémom Android alebo iOS. Posledných 20 hovorov zostáva na dotykovej obrazovke, aby ste mohli vidieť, kto bol v blízkosti vašich dverí. Okrem smartfónu a/alebo tabletu odporúčame použiť pre každú inštaláciu aspoň jednou vnútornú jednotku s drôtovým pripojením, pretože je spoľahlivejšie ako bezdrôtové zariadenia. Modul connected controller slúži ako SIP server (telefónna ústredňa). Pozrite si Connected controller (pripojený riadiaci modul).


Na dotykovej obrazovke môže používateľ:

 • vidieť, kto je pri dverách (HD kamera).

 • prijať alebo odmietnuť hovor.

 • komunikovať s návštevníkom. Vďaka plnému duplexnému hovoru je komunikácia súčasne umožnená v oboch smeroch a nie je prerušovaná. Rušivé zvuky z okolia sú odfiltrované.

 • vpustiť návštevníka dnu, ak je zámok dverí prepojený s inštaláciou Niko Home Control.

 • nastaviť hlasitosť reči návštevníka.

 • nastaviť hlasitosť jeho vlastného mikrofónu (vypnutie/zapnutie zvuku).

 • uvidíte, kto bol pri dverách, keďže sa ukladá posledných 20 hovorov.

 • aktivovať jednu manuálnu akciu inštalácie Niko Home Control, ak je táto akcia prepojená so zvončekom. Napríklad môže používateľ otvoriť garážové dvere alebo zapnúť osvetlenie príjazdovej cesty počas prichádzajúceho hovoru.

 • aktivujte funkciu zazvoň a vstúp, ktorá umožňuje odomknúť zámok na dverách, ak zazvoní zvonček. Zákazníci alebo pacienti môžu preto vstúpiť do čakárne ordinácie svojho lekára bez toho, aby im niekto musel prísť otvoriť. Dotyková obrazovka jasne indikuje, kedy je táto funkcia zapnutá.

 • zobrazovať históriu hovorov so snímkou obrazovky (je to možné aj v aplikácii Niko Home).

 • sledovať, čo sa deje pri dverách, vďaka funkcii „pohľad von“ (so snímkou obrazovky) (je to možné aj cez aplikáciu Niko Home).

Inštalácia

Schéma zapojenia

Zbernicovú kabeláž (PoE)                                                                                                 Tradičnú kabeláž (PoE)
Zbernicovú kabeláž (PoE)                                                                                                Tradičnú kabeláž (24 V)

V elektroinštalácii s tradičnou kabelážou, smart hub nie je možné pripojiť na vonkajšiu video jednotku prostredníctvom Wi-Fi. Musí byť pripojená prostredníctvom Ethernetového kábla (vodičom).

Rozmery

Pripojenie a montáž vonkajšej video jednotky


 • Vonkajšia video jednotka je kompatibilná len s napájacím zdrojom 550-00502. Ak ju chcete použiť v inštalácii s jednotkou 550-00501, budete musieť vymeniť napájací zdroj.

 • Každá vonkajšia video jednotka môže byť pripojená iba k jednej inštalácii Niko Home Control.

 • Používateľ musí mať zabezpečenú WiFi sieť (ak je použitá aplikácia Niko Home Control).

 • Na jednu inštaláciu Niko Home Control môžu byť pripojené maximálne tri vonkajšie video jednotky.

 • K inštalácii môžete pripojiť maximálne 10 Niko Home Control IP zariadení (dotykovú obrazovku, smartfón, tablet).

 • Na zaistenie dobrej kvality hovoru je nutné inštalovať štítok.


 1. Zapustenú montážnu krabicu pre vonkajšiu video jednotku namontujte pod omietku vonkajšej steny.

 2. Natiahnite kábel krútenej dvojlinky (UTP, FTP alebo STP) k zapustenej montážnej krabici.

 3. Pripojte vodiče z kábla k zásuvným svorkám vonkajšej video jednotky.

 4. Zaistite kábel pomocou káblového uchytenia aby ste zabránili pnutiu na svorky.

 5. Namontujte vonkajšiu video jednotku do montážnej krabice s použitím skrutiek. Berte do úvahy polomer ohybu krútenej dvojlinky.

 6. Zrkadlovo vyryte text zvolený používateľom na zadnú stranu menovky (pozrite schému).

 7. Pripevnite menovku pomocou pribalenej obojstrannej lepiacej pásky.

 8. Na bočnej strane rozvádzača pripojte ku káblu konektor RJ45 podľa normy T568B. Pripojte konektor RJ45 k výstupu napájacieho zdroja pre dotykový displej. Napájací zdroj pre dotykový displej slúži ako napájací zdroj pre vonkajšiu video jednotku.

 9. Na prepojenie napájacieho zdroja pre dotykový displej a 1., 2., alebo 3. RJ45 portu connected controllera (prípadne s dodatočným spínačom) použite prepojovací kábel RJ45-RJ45.

Pripojenie dotykovej obrazovky, pozrite si Dotyková obrazovka.

Po dokončení inštalácie zapnite napájanie na naprogramovanie nastavení vonkajšej video jednotky. Po približne 1 minúte sa na vonkajšej video jednotke ozve krátky zvukový signál. 

Programovanie vonkajšej video jednotky

Naprogramujete vonkajšiu video jednotku pomocou pokročilej akcie v programovacom softvéri Niko Home Control.
Pre každú pokročilú akciu si vyberiete dotykové tlačidlo na vonkajšej video jednotke, ktoré pripojíte k zvončeku/zámku/akcii... V tejto akcii si vyberiete vyzváňací tón pre hudbu, ktorá hrá počas čakania, nastavíte dĺžku trvania zvonenia a zámok dverí. Na záver môžete tiež zvoliť možnosť ignorácie odmietnutého hovoru na všetkých ostatných pripojených zariadeniach (aplikácie a dotykové obrazovky). Ďalšie informácie o týchto pokročilých akciách nájdete v návode k softvéru Niko Home Control II.

Odstraňovanie problémov

Návštevník počas čakania nepočuje Niko hudbu.

Zlý kontakt na pripojovacej svorke

Skontrolujte pripojenie káblov k pripojovacím svorkám

Nesprávne zapojenie

Skontrolujte, či sú káble pripojené správne:

 • z portu „OUT“ na PoE napájacom zdroji pre dotykový displej do vonkajšej video jednotky.

 • z portu „IN“ na PoE napájacom zdroji pre  RJ45 port č. 1, 2 alebo 3 na module connected controller.

Obe zelené LED na PoE napájacom zdroji pre dotykový displej musia svietiť.

Používateľ nedostáva žiadne signály o prichádzajúcich hovoroch z vonkajšej video jednotky na dotykovom displeji, smartfóne alebo tablete. Počuje iba krátky audio signál (+/- 1 sek.) z vonkajšej video jednotky.

Slabé alebo žiadne WiFi pripojenie

Skontrolujte, či:

 • bola vybraná správna sieť WiFi.

 • je WiFi signál dostatočne silný.

Zastaraný operačný systém

Uistite sa, či je nainštalovaný jeden z nasledujúcich operačných systémov:

 • iOS verzia 6.0 (alebo novšia)

 • Android verzia 4.0 (alebo novšia) pre video a audio (Android verzia 2.3 len pre audio)

Audio a video kvalita je horšia.

Slabé pripojenie na sieť WiFi

Skontrolujte, či je intenzita WiFi signálu dostatočne silná.

Preťažená sieť


Zlý kontakt na pripojovacej svorke

Skontrolujte pripojenie káblov k pripojovacím svorkám.

Pri prichádzajúcom hovore sa na obrazovke nezobrazuje žiaden obraz dverí.

K rozšírenej akcii nie je pripojený zámok dverí.

Pozrite si Návod k softvéru Niko Home Control II.

Používateľ nemá obraz alebo zvuk.

Celá aplikácia Niko Home Control je vypnutá.

Otvorte aplikáciu Niko Home Control. Nechajte aplikáciu Niko Home Control bežať na pozadí po celý čas.

Používateľ má obraz, ale nepočuje volanie.

Na dotykovej obrazovke, smartfóne alebo tablete je aktivovaná funkcia vypnutie zvuku (vypnutie/zapnutie zvuku).

Na zariadení vypnite funkciu vypnutia zvuku.


Technické údaje

Vonkajšia video jednotka

 • sieťové napätie: 48 VDC ± 10 %

 • spotreba energie: 5 W

 • okolitá teplota: –30 až +60 °C

 • rozmery zapustenej montážnej krabice: 239 x 89 x 47 mm (VxŠxH)

 • rozmery vonkajšej jednotky: 256 x 110 mm (VxŠ)

 • rozlíšenie HD kamery: 720 vodorovných TV riadkov

 • uhol kamery: 120°

 • svetelná citlivosť: 1 Lux

 • montáž: zapustená montáž

 • stupeň ochrany: IP53

 • označenie CE

Napájací zdroj pre dotykovú obrazovku PoE

 • vhodný pre dotykovú obrazovku (550-20102) a externé video jednotky (550-22001 a 550-22002)

 • typ IEEE 802.3af

 • vstupné napätie: 96 - 264 Vac

 • výstupné napätie: 48 V

 • výstupný výkon: 15,4 W

 • vstup pre údaje cez port RJ45

 • výstup pre údaje a zdroj napájania cez port RJ45

 • LED indikátory:

  • LED 1 (ZAP): svieti nazeleno, ak je vstupné napätie správne

  • LED 2 (PORUCHA): svieti načerveno v prípade zobrazenia chybového hlásenia

  • LED 3 (PRIPOJIŤ): svieti nazeleno, ak sú pripojenia správne a ak správne funguje detekcia

 • prevádzková teplota: 0 – 40 °C

 • skladovacia teplota -25 až +65 °C

 • rozmery: 36 x 65 x 140 mm (VxŠxH)

 • označenie CE

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.