Skip to main content
Skip table of contents

Dotyková obrazovka

Opis

Táto dotyková obrazovka umožňuje pohodlne ovládať celú inštaláciu Niko Home Control z jedného centrálneho miesta: spínanie a stmievanie osvetlenia, monitorovanie a regulovanie teploty, nastavovanie roliet a žalúzií do požadovanej polohy, monitorovanie spotreby energie a stav inštalácie… Vďaka zabudovanému svetelnému snímaču sa jas obrazovky prispôsobí okolitému svetlu.


Vďaka pripojeniu na vonkajšiu video jednotku Niko Home Control budete odteraz mať k dispozícii aj vstupové systémy (pozrite Vonkajšia video jednotka). Týmto spôsobom môžete prijať prichádzajúce hovory a pozrieť si zmeškané hovory. LED kontrolka na spätnú väzbu indikuje všetky zmeškané hovory, a to dokonca aj vtedy, keď je zariadenie v pohotovostnom režime.


Táto nová dotyková obrazovka (550-20102) úplne nahrádza dotykovú obrazovku 2 (550-20102). V existujúcej inštalácii Niko Home Control dokáže túto dotykovú obrazovku nahradiť alebo doplniť. Vďaka káblovému pripojeniu k domácej sieti navyše zaisťuje spoľahlivé pripojenie. Okrem smartfónu a/alebo tabletu odporúčame použiť pre každú inštaláciu aspoň vnútornú jednotku s drôtovým pripojením, pretože je spoľahlivejšie ako bezdrôtové zariadenia. Poznámka: softvér pre dotykovú obrazovku možno aktualizovať alebo vykonať downgrade (na staršiu verziu). Výsledkom je, že dotykovú obrazovku možno používať bezchybne v rámci inštalácií Niko Home Control I a Niko Home Control II.

Prehľad

Prevádzka

Úvodná obrazovka zobrazuje prehľad jednotlivých ponúk dostupných na ovládacom paneli.

Používateľ rozhodne, ktoré miestnosti a ktoré ovládacie prvky sa zobrazujú na ovládacom paneli každej dotykovej obrazovky. Zobrazia sa iba funkcie alebo miestnosti, ktoré sú relevantné pre dané ovládacie miesto. Profily dotykovej obrazovky sa vytvárajú v ovládacom paneli programovacieho softvéru (ďalšie informácie nájdete v softvérovom návode Niko Home Control na našej webovej stránke).

Štruktúra menu na ľavej strane vám umožňuje prepínať medzi:

 • Ovládací panel
 • ovládače
 • energie
 • vstupové systémy
 • upozornenia

Viac informácií o každej tejto časti nájdete v používateľskom návode Niko Home Control.

Inštalácia

Zbernicovú kabeláž

 • Dotykovú obrazovku pripojte na RJ45 port č. 1, 2 alebo 3 modulu connected controller (alebo na switch). Použite krútenú dvojlinku (najlepšie tienenú FTP alebo STP). Aj dotyková obrazovka, aj modul connected controller majú port RJ45. Konektor RJ45 musí byť pripojený ku káblu, aby spájal modul connected controller na jednej strane a dotykovú obrazovku na druhej.
 • Dotyková obrazovka môže byť napájaná cez napájací zdroj pre dotykovú obrazovku (PoE) pomocou rovnakej krútenej dvojlinky, ktorú použijete na Niko napájací zdroj pre dotykovú obrazovku PoE (550-00502). Prípadne môžete použiť samostatný napájací kábel, ktorý pripojíte k samostatnému napájaciemu 24 VDC zdroju v rozvádzači. V takom prípade budete okrem krútenej dvojlinky potrebovať aj 24 V napájací kábel, ako je napríklad SVV, JYSTY, TPVF alebo UTP kábel.

Tradičnú kabeláž

 • Pripojte dotykovú obrazovku k napájaciemu zdroju Power-over-Ethernet (550-00502). Použite krútený pár káblov (najlepšie tienenú FTP alebo STP). Potom pripojte PoE napájací zdroj pomocou krúteného páru káblov na sieťový router. Pripojte smart hub na svoj router prostredníctvom UTP kábla alebo siete Wi-Fi (pozrite si Ako nainštalovať smart hub).
 • Dotyková obrazovka môže byť napájaná cez napájací zdroj Power-over-Ethernet (PoE) pomocou rovnakej krúteného páru káblov, ktorý použijete na Niko napájací zdroj PoE (550-00502). Prípadne môžete použiť samostatný napájací kábel, ktorý pripojíte k samostatnému napájaciemu zdroju 24 Vdc v rozvádzači. V takom prípade budete okrem krúteného páru káblov potrebovať aj 24 V napájací kábel, ako je napríklad SVV, JYSTY alebo TPVF kábel.

Schémy zapojenia

Zbernicovú kabeláž

Tradičnú kabeláž

Rozmery

Vezmite do úvahy rozmery montážnej konzoly a dotykovej obrazovky na nižšie uvedených obrázkoch, aby ste mohli určiť presné umiestnenie dotykovej obrazovky na stene.


 • Montáž dotykovej obrazovky:
  • na úroveň očí, aby bola čo možno najlepšie viditeľná (± 150 cm).
  • Dotykovú obrazovku NEMONTUJTE: na miesta s priamym slnečným žiarením.
  • do bezprostrednej blízkosti kozubov, ohrievačov alebo akéhokoľvek iného zdroja tepla.
  • na vlhké miesta.
 • Dotykovú obrazovku namontujte na stenu pomocou štandardnej zapustenej montážnej krabice s hĺbkou minimálne 40 mm.
 • Horizontálne musí byť stred zapustenej montážnej krabice vzdialený minimálne 130 mm od iných stien, dverí atď.
 • V každej inštalácii môže byť použitých maximálne desať dotykových obrazoviek alebo aplikácií pre smartfóny a počítače.

Použite vrták (s priemerom 6 mm), ktorým vyvŕtate 40mm otvory pre každý konektor. Ak vŕtate do dreva, nebude musieť použiť zástrčky a postačí vyvŕtať 20 mm otvor s 3 mm priemerom.


Pre namontovanie dotykovej obrazovky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Montážnu dosku priskrutkujte na stenu pomocou štyroch skrutiek a konektorov obsiahnutých v balení.


  • Montážnu dosku namontujte do stredovej polohy na vrchnú časť zapustenej montážnej krabice.
  • Uistite sa, že montážna doska je vyrovnaná.
  • Nerovnosti na stenách nemôžu byť väčšie ako 2 mm.
 2. Pribalený zelený skrutkový konektor pripojte na 24 V napájací kábel, ale dbajte pritom na polaritu, ktorá je uvedená na zadnej časti dotykovej obrazovky.

  • Ak používate zdroj napájania pre dotykovú obrazovku typu PoE, nepotrebujete samostatný 24 V napájací kábel. 
  • Používajte len Niko napájací zdroj pre dotykovú obrazovku PoE typu IEEE802.3af.
  • Pribalený zelený skrutkový konektor (24 V napájanie) je vhodný pre medený vodič s maximálnym priemerom 1,5 mm². 
 3. V súlade s T568B namontujte konektor RJ45 na krútenú dvojlinku (UTP, STP alebo FTP).
 4. K dotykovej obrazovke pripojte konektor RJ45 a v prípade potreby aj 24 V napájací kábel. 
 5. Dotykovú obrazovku namontujte na montážnu dosku a jedným plynulým pohybom ju zatlačte na stenu. Utiahnite dotykovú obrazovku pomocou dodaného imbusového kľúča.

Naprogramovanie dotykovej obrazovky

 • Pridajte dotykovú obrazovku na ovládací panel programovacieho softvéru. Všetky vytvorené akcie sú automaticky spojené s dotykovou obrazovkou.
 • V profile dotykovej obrazovky nastavte, ktoré miestnosti a akcie chcete ovládať pomocou tejto dotykovej obrazovky.

Ďalšie informácie o vytváraní profilov dotykovej obrazovky nájdete v návode k softvéru Niko Home Control na našej webovej stránke. Prvotná aktivácia

Prvotná aktivácia

Dotyková obrazovka je po pripojení okamžite funkčná. Nemusíte robiť žiadne ďalšie kroky, pokiaľ sa nezobrazí správa, ktorá by naznačovala, že je potrebná aktualizácia softvéru pomocou USB kľúča.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

 1. Softvér dotykovej obrazovky Niko Home Control 2.0 si stiahnete tu.
 2. Uložte softvér na USB kľúč.
 3. Vložte USB kľúč do portu pod dotykovou obrazovkou (obr. na str. 17)
 4. Postupujte podľa pokynov na dotykovej obrazovke.

Neskoršie aktualizácie sa nainštalujú automaticky. Na tieto nepotrebujete USB kľúč. Dotyková obrazovka každý deň kontroluje, či je softvér aktuálny. Vyžaduje sa aktívne internetové pripojenie.

Údržba dotykovej obrazovky

Na čistenie dotykovej obrazovky použite mäkkú a suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo iné čistiace prostriedky.

Odstraňovanie problémov

Na obrazovke sa nič nezobrazuje.Chyba v komunikácii
Skontrolujte, či je možná sieťová komunikácia medzi dotykovou obrazovkou a connected controllerom.
Elektroinštaláciu nie je možné ovládať.

Reštartujte dotykovú obrazovku.

Na stlačenie tlačidla na reštart použite rozloženú kancelársku sponku. Nie je potrebné rozoberať dotykovú obrazovku.


Technické údaje

Dotyková obrazovka

 • napájacie napätie: 24 V DC (± 10 %) (SVV, JYSTY, TPVF, UTP atď.) alebo napájací zdroj pre dotykovú obrazovku PoE (UTP, STP, FTP) (48 V VDC)
 • spotreba el. energie: 500 mA (24 V DC) alebo 250 mA (PoE 48 V DC)
 • okolitá teplota:
  • pri prevádzke: 0 - 40 °C
  • skladovanie a preprava: -10 - 65 °C
 • rýchlosť ethernetového pripojenia: 10 - 100 Mbit/sek
 • označenie CE
 • rozmery: 124 x 192 x 20 mm (VxŠxH)
 • veľkosť obrazovky: 7"
 • rozlíšenie obrazovky: 1024 x 600 pixelov
 • hmotnosť: 570 g (bez konektorov a skrutiek)

Napájací zdroj PoE

 • vhodný pre dotykovú obrazovku (550-20102) a externé video jednotky (550-22001 a 550-22002)
 • typ IEEE 802.3af
 • vstupné napätie: 96 - 264 Vac
 • výstupné napätie: 48 V
 • výstupný výkon: 15,4 W
 • vstup pre údaje cez port RJ45
 • výstup pre údaje a zdroj napájania cez port RJ45
 • LED indikátory:
  • LED 1 (ZAP): svieti nazeleno, ak je vstupné napätie správne
  • LED 2 (PORUCHA): svieti načerveno v prípade zobrazenia chybového hlásenia
  • LED 3 (PRIPOJIŤ): svieti nazeleno, ak sú pripojenia správne a ak správne funguje detekcia
 • prevádzková teplota: 0 – 40 °C
 • skladovacia teplota: –25 až +60 °C
 • rozmery: 36 x 65 x 140 mm (V x Š x H)
 • označenie CE


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.