Skip to main content
Skip table of contents

Inštalovanie Smart Hubu

Odpojte napájanie zo siete.

 1. Inštalujte všetky Niko smart/bezdrôtové zariadenia.  Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 2 m medzi smart hubom a inými vysielačmi RF (napr. zariadeniami Wi-Fi) alebo zariadeniami, akými sú motory, elektronické transformátory, invertory fotovoltických panelov a domáce batérie, aby ste sa vyhli rušeniu signálov v sieti Zigbee®.

 2. Pripojte bezdrôtový Smart Hub prostredníctvom WiFi (možnosť A) alebo pomocou UTP kábla (možnosť B) do vašej domácej siete.

  WiFiUTP kábel (najlepšie)

  2.1 Ak si vyberiete možnosť A, musíte svoje mobilné zariadenie pripojiť na nasledujúcu sieť, aby ste aktivovali pripojenie one-to-one (jeden na jedného) medzi jednotkou smart hub a vašim mobilným zariadením (smartfónom, tabletom alebo počítačom):

 • názov siete: „Niko“ a za tým posledné 4 čísla MAC adresy Smart Hubu (XX:XX).
 • heslo: sériové číslo Smart Hubu (SN: XXXXXXXXXX). 
  Výsledok: Na mobilných zariadeniach sa automaticky otvorí webový portál zariadenia Smart Hub.3. Pre nastavenie sieťového pripojenia jednotky smart hub k domácej sieti Wi-Fi, postupujte nasledujúcim spôsobom:

 1. Otvorte webový prehliadač a zadajte  adresu: Nikoxxxx.local (xxxx = posledné 4 čísla MAC adresy Smart Hubu (XX:XX)).

  Na mobilnom zariadení už bude otvorený webový portál Smart Hubu.

 2. Zadajte heslo. Heslo je sériové číslo Smart Hubu (SN:XXXXXXXXXX).
  Výsledok: Zobrazí sa prehľad všetkých dostupných bezdrôtových sietí.

 3. Vyberte si preferovanú sieť pre Smart Hub. Zadajte heslo siete (ak je to potrebné).
  Výsledok: Smart Hub sa pripojí na vašu preferovanú bezdrôtovú sieť. Smart Hub prestane vysielať svoju vlastnú sieť WiFi.

Ak chcete upraviť wifi konfiguráciu pre Smart Hub, reštartujte Smart Hub tak, že ho na niekoľko minút odpojíte od zdroja napájania. Smart Hub potom znovu začne vysielať svoju vlastnú wifi sieť po dobu 5 minút.

4. Zaregistrujte svoj smart hub na stránke mynikohomecontrol.niko.eu pomocou príslušnej MAC adresy a sériového čísla.
Tieto nájdete na zadnej strane jednotky smart hub.
Potom sa prihláste zadaním mena používateľa (vaša e-mailová adresa) a hesla.
Po úspešnej registrácii vám príde potvrdzujúci e-mail so žiadosťou o overenie vašej e-mailovej adresy.
Skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou (spam), ak sa vám e-mail nezobrazí v schránke prijatej pošty

5. Stiahnite si aplikáciu Niko Home na svoj smartfón alebo tablet.
Prihláste sa s rovnakými údajmi (meno používateľa a heslo), aké používate pre svoj Niko účet (mynikohomecontrol.niko.eu).
Pozn.: po prihlásení do aplikácie cez mobilné zariadenie sa môže zobraziť výzva na nainštalovanie aktualizácie.
Proces aktualizácie môže trvať niekoľko minút. Počas tejto doby nie je možné k jednotke smart hub pripojiť žiadne zariadenia.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.