Skip to main content
Skip table of contents

Vonkajší detektor pohybu

Opis

Vonkajší detektor pohybu sníma pohyblivé zdroje tepla a aktivuje alebo deaktivuje funkcie Niko Home Control.
Vonkajšie detektory pohybu sa väčšinou používajú v blízkosti príjazdových ciest, na vonkajších terasách, v záhradách a garážach.

Prehľad

Prevádzka

Vonkajší detektor pohybu sníma pohyb pomocou pasívnej infračervenej technológie (PIR). Sníma pohyb v rozmedzí 180° uhla
a v rámci oblasti s rozlohou od 0 do 14 m (ak je namontovaný vo výške 2,5 m). Má taktiež zabudovaný aj svetelný snímač.
Nastavenia vonkajšieho detektora pohybu môžete zmeniť prostredníctvom samotného modulu, aby ste počas dňa, večera alebo aj v noci mohli zapnúť, alebo vypnúť funkcie Niko Home
Control. Tieto funkcie sú priradené počas programovania inštalácie a to prepojením
funkcií s unikátnymi adresami každého vonkajšieho detektora pohybu.

V prípade výpadku elektrickej energie bude vonkajší detektor pohybu stále správne fungovať, aj po reštartovaní inštalácie.


Inštalácia

Pripojenie a montáž
 • Detektor pohybu na vonkajšie použitie je citlivejší, keď je namontovaný zboku (a kolmo) ku smeru chôdzi.
 • Vonkajší detektor pohybu namontujte do výšky 2 - 3 m.
 • Detektor pohybu na vonkajšie použitie nemontujte do blízkosti stromov s konármi a listami, ktoré sa môžu pohybovať pred detektorom pohybu na vonkajšie použitie.
 • Vonkajší detektor pohybu nemontujte do blízkosti zdrojov tepla alebo vzdušných prúdov.
 • Neumiestňujte vonkajší detektor pohybu smerom k svetelnému zdroju, ktorý má detektor aktivovať.


Otvorenie vonkajšieho detektora pohybu.

Do otvorov slúžiacich na odstránenie krytu vložte špičku skrutkovača. Otvorte vonkajší detektor pohybu.


Montáž vonkajšieho detektora pohybu na stenu

 1. Prevlečte zbernicový kábel cez otvory v kryte a pripojte snímač.
 2. Pomocou dodaných skrutiek namontujte kryt na stenu.
 3. Kryt znovu nasaďte do osadenia, až kým nezacvakne na miesto.


Montáž vonkajšieho detektora pohybu na strop


Na pripevnenie vonkajšieho detektora pohybu na strop je potrebná montážna konzola.
Montážna konzola na strop je k dispozícii samostatne.
 1. Zatlačte montážnu konzolu do krytu, až kým nezacvakne na miesto.
 2. Prevlečte zbernicový kábel cez otvory v kryte a pripojte snímač tak, ako je to zobrazené na nasledujúcom obrázku.
 3. Kryt znovu nasaďte do osadenia, až kým nezacvakne na miesto.
 4. Pomocou dodaných skrutiek namontujte vonkajší detektor pohybu na strop.


Výber nastavení vonkajšieho detektora pohybu

Nižšie sú uvedené továrenské nastavenia svetelnej citlivosti, oneskorenia vypnutia a detekčného dosahu zariadenia:

Svetelná citlivosťmax.
Oneskorenie vypnutia7 min
Detekčný dosah14 m (závisí od farby detektora)

Pomocou potenciometrov, nachádzajúcich sa pod krytom, môžete nasledujúcim spôsobom upraviť nastavenia:

Svetelná citlivosťod 5 luxov
Oneskorenie vypnutia8 s – 30 min
Detekčný dosah0 až 14 m (v závislosti od farby detektora)


Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, jednoducho otvorte kryt a pomocou skrutkovača otočte každý potenciometer na požadované nastavenie.

Snímač môžete otáčať po vodorovnej osi v 25° uhle, aby ste zmenili smer snímania.

Ak nechcete, aby detektor v niektorej časti snímanej oblasti zaznamenával pohyby, prekryte šošovku snímača pomocou dodávanej clony.

Postupujte podľa pokynov na obrázku.

Údržba vonkajšieho detektora pohybu

Špina a nečistoty môžu znemožňovať správne fungovanie vonkajšieho detektora pohybu. Zabezpečte, aby šošovka bola vždy čistá.
Na čistenie šošovky používajte vlhkú handričku a vodu s trochou čistiaceho prostriedku. Na šošovku príliš netlačte. Ak sú šošovka alebo iné časti vonkajšieho
detektora pohybu chybné, je potrebné vonkajší detektor pohybu vymeniť.

Čítanie adries niektorých vonkajších detektorov pohybu počas programovania inštalácie.

Pred čítaním adries na všetkých vonkajších detektoroch pohybu nastavte svetelnú citlivosť na minimum.

Čítanie adresy vonkajšieho detektora pohybu:

 1. Nastavte svetelnú citlivosť vonkajšieho detektora pohybu na maximum a rukami zamávajte pred šošovkou detektora.
 2. Znovu nastavte svetelnú citlivosť na minimum.
 3. Kroky 1 a 2 zopakujte pre každý vonkajší detektor pohybu.


Odstraňovanie problémov


ProblémMožná príčinaRiešenie

Vonkajší detektor pohybu
nie je aktivovaný.

Vonkajší detektor pohybu nie
je správne pripojený.

Zapojte vonkajší detektor pohybu tak, ako je to
opísané v návode.

Počas testovacieho režimu
nefungovala detekcia pohybu alebo fungovala len nedostatočne.

Vonkajší detektor pohybu
nie je správne namontovaný.

Namontujte vonkajší detektor pohybu tak, ako je to
opísané v návode.

Šošovka je prekrytá, špinavá
alebo chybná.

Odstráňte clonu a/alebo očistite šošovku.
Ak je šošovka chybná, vymeňte snímač.Technické údaje

 • pokojový potenciál: 26 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)
 • prevádzkové napätie 26 Vdc
 • CE označenie
 • detekčný uhol: 180°
 • oblasť snímania: polkruh, do max. 14 metrov, závisí od farby detektora (ak je detektor namontovaný vo výške 2,5 m)
 • svetelná citlivosť: od 5 luxov
 • hysteréza svetelnej citlivosti: 10%.
 • doba oneskorenia vypnutia: 8 sek - 30 min
 • montážna výška: 2,5 m
 • káblový prívod: 2 x 12,5 mm
 • stupeň ochrany: IP54
 • prevádzková teplota: -20 až 45°C
 • v súlade s EN60669-2-1
 • príslušenstvo: montážna konzola na strop (biela: 390-20050, čierna: 390-20150)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.