Skip to main content
Skip table of contents

Údržba a odstraňovanie problémov pre wireless bridge

Odstraňovanie problémov

ProblémMožná príčinaOdporúčané riešenie
LED je VYPVaša inštalácia Niko Home Control alebo modul connected controller nie sú napájanéZapnite napájanie

Wireless bridge je odpojený od modulu

connected controller

Znovu pripojte wireless bridge k modulu connected controller. Pozrite si §Inštalácia > krok 3

Wireless bridge je

poškodený

Skontrolujte stav wireless bridge na stránke diagnostiky (*)

Kompletné energetické údaje alebo ich časť nie sú dostupné vo vašej inštaláciiNiko Home Control

Port P1 nie je aktivovaný na digitálnom merači

Kontaktujte svojho dodávateľa el. energie, aby vám aktivoval port P1

Kábel RJ12 nie je (riadne) pripojený

Pripojte len kábel Niko RJ12 (súčasť balenia) a postupujte podľa obrazových pokynov pre inštaláciu

Kábel RJ12 je vystavený externému rušeniu

Používajte len ten kábel Niko RJ12, ktorý je súčasťou balenia

Uchovávajte kábel mimo zdrojov rušenia, ako sú motory, čerpadlá, výkonové

meniče...

Spojenie so zariadeniami Zigbee® v mojej domácnosti (niekedy) vypadáva

USB kábel je vystavený externému rušeniuNadmernú dĺžku kábla zmotajte do klbka

Kábel uchovávajte dostatočne ďaleko od zariadení, ktoré produkujú rušivé signály ako sú motory, čerpadlá, výkonové meniče...

Rozhranie wireless bridge je rušené vysokofrekvenčným rušením

Skontrolujte stav wireless bridgu na stránke diagnostiky (*). Odstráňte možné zdroje vysokofrekvenčného rušenia (RF) ako sú Wi-Fi, Bluetooth® zariadenia, výkonové meniče…

Rozmiestnenie vášho nábytku bolo zmenené (predmety boli premiestnené, pridané...), čo spôsobilo zablokovanie bezdrôtového signálu

Vráťte nábytok na pôvodné miesto Neinštalujte objekty, ktoré obsahujú veľké množstvo vody (napr. akváriá) tak, aby sa nachádzali priamo medzi dvomi bezdrôtovými zariadeniami

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.