Skip to main content
Skip table of contents

Údržba a odstraňovanie problémov - adresovateľný modul DALI-2

Aktualizovanie DALI-2 adresovateľného modulu

Ak je potrebná aktualizácia, tak stavová LED kontrolka na module začne blikať.

Počas procesu nahrávania projektu na elektroinštaláciu Niko Home Control budete mať možnosť aktualizovať modul.

Postup, ako nahrať projekt do programovacieho softvéru Niko Home Control, nájdete  v návode k softvéru Niko Hime Control II v sekcii: Uploading (nahrávanie).

Odstraňovanie problémov - adresovateľný modul DALI-2

Problém

Navrhované riešenie

Nie je možné vyhľadávať zariadenia DALI.

Skontrolujte, či DALI modul bol nakonfigurovaný a adresovaný v programovacom softvéri Niko Home Control.

Nenašli sa žiadne zariadenia DALI.

Skontrolujte zapojenie DALI zariadení a skúste to znova.

Na jednom kanáli sa nachádza viac ako 64 DALI zariadení.

Odstráňte nadbytočné DALI zariadenia. Na jeden kanál môžete pripojiť iba 64 DALI zariadení.

Zariadenie DALI má duplikátnu adresu. Toto DALI zariadenie sa už použilo v inej elektroinštalácii Niko Home Control.

Postupujte podľa pokynov v programovacom softvéri Niko Home Control

Zariadenie DALI sa nachádza v programovacom softvéri Niko Home Control, ale nie v elektroinštalácii.

Postupujte podľa pokynov v programovacom softvéri Niko Home Control.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.