Skip to main content
Skip table of contents

Správanie LED na smart stmievači, Zigbee®PríčinaAkcia
LED VYP
Normálna prevádzka, keď:

 • sa smart stmievač používa so systémom Niko Home Control alebo v samostatnom režime s deaktivovaným LED spätnej väzby
 • LED spätnej väzby je aktivované a žiarovka je vypnutá
 • LED spätnej väzby je invertované a žiarovka je zapnutá
 • LED spätnej väzby je nakonfigurované ako vždy VYP
 • V pripojenom režime prostredníctvom Niko Home Control programovacieho softvéru
  • Pri vytváraní nového Zigbee® zariadenia prostredníctvom programovacieho softvéru alebo aplikácie Niko Home musíte stanoviť, či chcete aktivovať alebo deaktivovať LED spätnej väzby
  • V časti Základné akcie môžete LED spätnej väzby Zigbee® variantu nastaviť na:
   • Normálne (ZAP, keď je zariadenie aktivované)
   • Invertované (VYP, keď je zariadenie aktivované)
   • Vždy ZAP
   • Vždy VYP
  • S režimami je možné LED spätnej väzby nastaviť iba na Normálne (ZAP, keď je zariadenie aktivované) alebo Invertované (VYP, keď je zariadenie aktivované). Predvolene je nakonfigurované na Normálne
  • Ak ste vytvorili Zigbee® zariadenie s LED, ktoré je nastavené ako deaktivované, a chceli by ste použiť LED spätnej väzby, vymažte zariadenie z inštalácie Niko Home Control a znovu ho vytvorte ako zariadenia s LED spätnej väzby, ktoré je nastavené ako aktivované

Smart stmievač nie je napájaný

Skontrolujte elektroinštaláciu a istič (MCB) v rozvádzači

Smart stmievač je nefunkčný

 • Ak bliká červené LED, vyskytol sa problém s bezdrôtovým spojením medzi smart stmievačom a smart hubom alebo wireless bridgom
 • Ak nebliká žiadne červené LED, znovu skontrolujte konfiguráciu alebo vypnite smart hub alebo wireless bridge. Červené LED by malo začať blikať a zariadenie by malo pracovať v samostatnom režime. Skontrolujte, či počujete spínanie zabudovaného relé pri používaní smart stmievača. Vymeňte smart stmievač, ak zariadenie nefunguje v samostatnom režime
Biela LED kontrolka je nepretržite zapnutá

Normálna prevádzka, keď dvojitý smart spínač je:

 • Zapnutý a používa sa s LED spätnej väzby
 • Vypnutý a používa sa s invertovaným LED spätnej väzby
 • Smart spínač funguje správne
 • Stav LED spätnej väzby môžete zmeniť na Invertované iba použitím Zigbee® zariadenia v základnej akcii. Konfigurovanie invertovaného LED spätnej väzby nie je možné v režimoch
Červená LED kontrolka nepretržite ZAP

Ochranný mechanizmus

je aktivovaný
Skontrolujte elektroinštaláciu a uistite sa, že nedošlo k skratu. Vykonajte reset smart smievača vypnutím a zapnutím.
V prípade opätovnej aktivácie ochranného mechanizmu znovu resetujte stmievač a nakonfigurujte ho na riadenie uhla vypnutia.
V prípade potreby znížte záťaž alebo vymeňte smart žiarovky
Červená LED kontrolka bliká

RF pripojenie na smart hub alebo wireless bridge je dočasne prerušené alebo inštalácia Niko Home Control (alebo jej časť) bola nedávno vypnutá a zapnutá

 • Pripojenie sa obnoví automaticky. Ak sa tak nestane, pokúste sa vypnúť a zapnúť svoj smart hub alebo wireless bridge a skontrolujte, či smart stmievač je stále v dosahu jednotky smart hub alebo wireless bridge
 • Ak červené LED bliká pretože vaša inštalácia Niko Home Control (alebo jej časti) bola vypnutá a zapnutá, môžete zastaviť blikanie červenej LED spätnej väzby lokálnym použitím Zigbee® zariadenia pomocou tlačidla alebo aplikácie Niko Home. Pozn.: toto nefunguje, ak RF spojenie so smart hubom je prerušené
Modrá LED kontrolka bliká

 • Smart stmievač sa pokúša pripojiť k sieti Zigbee®.
 • Ak je na zariadení Zigbee®  prostredníctvom stránky diagnostiky v programovacom softvéri aktivovaná funkcia „identifikovať“, modré LED začne blikať v momente, keď bude Zigbee® ovládač aktivovaný
Počkajte, kým LED prestanú blikať. To môže trvať až 5 minút
Modrá LED zapnutá počas 4 sekúnd

Smart stmievač je pripojený k sieti Zigbee®

Modré LED sa vypne po 4 sekundách. Smart spínač je pripravený na použitie v sieti Niko Home ControlJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.