Skip to main content
Skip table of contents

Správanie LED na jednoduchom smart spínači, Zigbee®PríčinaAkcia
LED kontrolka nesvieti
Normálna prevádzka, keď:

 • Smart spínač sa používa s Niko Home Control alebo v samostatnom režime s deaktivovaým LED spätnej väzby
 • LED spätnej väzby je aktivované a žiarovka je vypnutá
 • LED spätnej väzby je invertované a žiarovka je zapnutá
 • LED spätnej väzby je nakonfigurované ako vždy VYP


 • V samostatnom režime
 • V pripojenom režime prostredníctvom Niko Home Control programovacieho softvéru
  • Pri vytváraní nového Zigbee® zariadenia prostredníctvom programovacieho softvéru alebo aplikácie Niko Home musíte stanoviť, či chcete aktivovať alebo deaktivovať LED spätnej väzby
  • V časti Základné akcie môžete LED spätnej väzby Zigbee® variantu nastaviť na:
   • Normálne (ZAP, keď je zariadenie aktivované)
   • Invertované (VYP, keď je zariadenie aktivované)
   • Vždy ZAP
   • Vždy VYP
  • S režimami je možné LED spätnej väzby nastaviť iba na Normálne (ZAP, keď je zariadenie aktivované) alebo Invertované (VYP, keď je zariadenie aktivované). Predvolene je nakonfigurované na Normálne
  • Ak ste vytvorili Zigbee® zariadenie s LED, ktoré je nastavené ako deaktivované, a chceli by ste použiť LED spätnej väzby, vymažte zariadenie z inštalácie Niko Home Control a znovu ho vytvorte ako zariadenia s LED spätnej väzby, ktoré je nastavené ako aktivované

Smart spínač nie je napájaný

Skontrolujte elektroinštaláciu a istič (MCB) v rozvádzači

Smart spínač je nefunkčný

 • Ak bliká červené LED, vyskytol sa problém s bezdrôtovým spojením medzi smart spínačom a smart hubom alebo wireless bridgom
 • Ak nebliká žiadne červené LED, znovu skontrolujte konfiguráciu alebo vypnite smart hub alebo wireless bridge. Červené LED by malo začať blikať a zariadenie by malo pracovať v samostatnom režime. Skontrolujte, či počujete spínanie zabudovaného relé pri používaní smart spínača. Vymeňte smart spínač, ak zariadenie nefunguje v samostatnom režime
Biela LED kontrolka je nepretržite zapnutá

Normálna prevádzka, keď jednoduchý smart spínač je:

 • Zapnutý a používa sa s LED spätnej väzby
 • Vypnutý a používa sa s invertovaným LED spätnej väzby
 • Smart spínač funguje v poriadku
 • Stav LED spätnej väzby môžete zmeniť na Invertované iba použitím Zigbee® zariadenia v základnej akcii. Konfigurovanie invertovaného LED spätnej väzby nie je možné v režimoch
Červená LED kontrolka bliká

RF pripojenie na smart hub alebo wireless bridge je dočasne prerušené alebo inštalácia Niko Home Control (alebo jej časť) bola nedávno vypnutá a zapnutá

 • Pripojenie sa obnoví automaticky. Ak sa tak nestane, pokúste sa vypnúť a zapnúť svoj smart hub alebo wireless bridge a skontrolujte, či smart spínač je stále v dosahu jednotky smart hub alebo wireless bridge
 • Ak červené LED bliká pretože vaša inštalácia Niko Home Control (alebo jej časti) bola vypnutá a zapnutá, môžete zastaviť blikanie červenej LED spätnej väzby lokálnym použitím Zigbee® zariadenia pomocou tlačidla alebo aplikácie Niko Home. Pozn.: Toto nefunguje, ak RF spojenie so smart hubom je prerušené
Modrá LED kontrolka bliká

 • Jednoduchý smart spínač sa pokúša pripojiť k sieti Zigbee®.
 • Ak je na zariadení Zigbee®  prostredníctvom stránky diagnostiky v programovacom softvéri aktivovaná funkcia „identifikovať“, modré LED začne blikať v momente, keď bude Zigbee® ovládač aktivovaný
Počkajte, kým LED prestanú blikať. To môže trvať až 5 minút
Modrá LED zapnutá počas 4 sekúnd

Jednoduchý smart spínač je pripojený k sieti Zigbee®Modré LED sa vypne po 4 sekundách. Smart spínač je pripravený na použitie v sieti Niko Home Control
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.