Skip to main content
Skip table of contents

Smart stmievač, technológia Easywave #, 3 - 200 W, 2-vodičový

Opis

Smart stmievač obsahuje stmievací kontakt na ovládanie osvetlenia. Obsahuje vysielač a prijímač, ktoré komunikujú bezdrôtovo s bezdrôtovým smart hub z Niko Home Control.

Tento smart stmievač môžete použiť ako náhradu za tradičný spínač. Je vybavený rozširujúcou svorkou, čiže v kombinácii s bežným tlačidlom môže jednoducho nahradiť viacsmerný alebo striedavý prepínač.

Smart stmievač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.

S pridaným bezdrôtovým smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete ho priradiť k svetelnej scéne alebo funkcii všetko VYP.

Ovládač môžete odpojiť od zabudovaného kontaktu. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste spínací kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle od seba.

Prehľad

551-722x1

Ovládanie

Stiahnite si programovací softvér Niko Home Control

Zapojenie

Odpojte napájanie zo siete.

InštaláciaNastavenia

V elektroinštalácii bez bezdrôtového smart hub bude stmievač ovládať žiarovku. Pokročilejšie možnosti budú dostupné, ak použijete bezdrôtový smart hub a programovací softvér Niko Home Contol.

Vyberte profil stmievača

Pamäťová funkcia 

Samostatný režim: Pamäťový režim je vždy aktívny a nie je možné ho deaktivovať.
Ak je aktivovaná pamäť, aktuálna funkcia a naposledy nastavená úroveň osvetlenia sa uložia do energeticky nezávislej pamäte.
To znamená, že v prípade výpadku elektrickej energie sa údaje nestratia.
S funkciou pamäte sa stmievač prvýkrát zapne na úrovni osvetlenia nastavenou spoločnosťou Niko. Potom sa stmievač zapne s naposledy nastavenou hodnotou.

S funkciou pamäte bude tlačidlo fungovať nasledujúcim spôsobom:

  • krátke stlačenie: zap. s naposledy nastavenou úrovňou / vyp.
  • ak je vyp. podržte tlačidlo: stmievač zvýši intenzitu z minimálnej úrovne osvetlenia
  • pri zvyšovaní intenzity osvetlenia: sa stmievač zastaví na max. úrovni
  • pri znižovaní intenzity osvetlenia sa stmievač na dve sekundy zastaví na min. úrovni a potom začne intenzitu znovu zvyšovať
  • opätovným (dlhým) stlačením zmeníte smer regulácie osvetlenia pri stmievaní

Pripojený režim: Funkcia pamäte je predvolene aktivovaná. Je možné ju deaktivovať prostredníctvom konfiguračného softvéru Niko Home Control II.

Nastavte minimálnu úroveň stmievania

Resetovať

Technické údaje

Rozmery v mm

551-72201551-72221551-72211

Špecifikácie

Špecifikácia

Hodnota

Katalógové číslo551-722x1
Napájanie230 Vac
ProtokolVlastný
Montážny postupMontáž na stenu
Montážna výška100 - 140 cm
Hmotnosť70 g
Prevádzková teplota0 - 40 °C
Rozmery (VxŠxH) - 551-72201, 551-7222171,5 x 73 x 40 mm
Rozmery (VxŠxH) - 551-7221173 x 73 x 40 mm
Stupeň ochrany:IP20
Upravenie nastaveníNiko Home Control programovací softvér (vyžaduje bezdrôtový smart hub 552-00001)
Maximálny dosah (od spínača po smart hub)30 m
Prevádzková frekvencia869,05 MHz
Max. frekvenčný výkon6 dBm
Prierez vodiča2 x 2,5 mm2
OznačenieCE
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.