Skip to main content
Skip table of contents

SIP rozhranie vstupového systému pre analógové vonkajšie video jednotky

Opis

Prehľad

SIP rozhranie vstupového systému (550-00511) je modul, ktorý sa používa na pripojenie inštalácie Niko Home Control so zbernicovou kabelážou k Niko analógovým vonkajším video jednotkám. Umožní vám prijímať hovory z analógových vonkajších video jednotiek prostredníctvom dotykovej obrazovky (550-2010X).
Tento modul rozhrania je určený pre veľké obytné budovy, ako sú napríklad bytové domy. Nezabúdajte, že na každú inštaláciu Niko Home Control budete potrebovať jeden modul connected controller (550-00003) a jedno rozhranie. 

Modul rozhrania vám umožní: 

 • odpovedať na hovor prichádzajúci z Niko analógovej vonkajšej video jednotky prostredníctvom Niko Home Control dotykovej obrazovky alebo prostredníctvom vášho smart zariadenia, ktoré používa aplikáciu Niko Home 

 • odomknúť dvere pripojené k Niko vonkajšej video jednotke 

 • (de)aktivovať funkciu zazvoň a vstúp

 1. pripojovacie svorky a, b, P, M, V1 a V2 

  • Svorky a, b: komunikačná zbernica – vstupový systém 

  • Svorky P, M: napájací zdroj s jednosmerným napätím 24 Vdc (min. 16 Vdc, max. 28 Vdc)

  • Vstupy V1 a V2: pripojenia pre analógový video signál (prichádzajúci z analógovej vonkajšej video jednotky)

 2. J1 (prepojka): umiestnená v hornej časti rozhrania a slúži na koncového odporu videa (na konci vedenia)

 3. Port LAN: používa sa na pripojenie rozhrania vstupového systému k portu LAN modulu connected controller s konektorom kat. 5E 

 4. Červená LED kontrolka: zbernica indikácie porúch – vstupový systém 

 5. Žltá LED kontrolka: indikácia poruchy siete 

 6. Zelená LED kontrolka: indikácia pripravenosti na prevádzku 

Prevádzka

Rozhranie vstupového systému vám umožní pripojiť Niko Home Control inštaláciu k Niko analógovým vonkajším video jednotkám  vo veľkých obytných budovách (napr. bytových domoch).  
Video hovory prichádzajúce z vonkajšej video jednotky sa prenášajú na rozhranie vstupového systému. Rozhranie potom odošle SIP hovor do inštalácie Niko Home Control, ktorý sa zobrazí na dotykovej obrazovke rezidenta. 

Rezident môže prostredníctvom rozhrania vykonať nasledujúce akcie: 

 • pozrieť si, kto stojí pri dverách 

 • komunikovať s návštevníkmi 

 • vpustiť návštevníkov dnu, ak je zámok dverí prepojený s inštaláciou Niko Home Control 

 • zapnúť akékoľvek pripojené vonkajšie osvetlenie 

 • otvoriť dvere na diaľku bez toho, aby musel odpovedať na hovor

 • na diaľku odmietnuť prichádzajúci hovor


Upozorňujeme, že rezident si môže vybrať z viacerých zvonení prostredníctvom dotykovej obrazovky alebo programovacieho softvéru. 

Inštalácia

Schéma zapojenia

Rozmery

Programovanie SIP rozhrania vstupového systému

Na nakonfigurovanie rozhrania vstupového systému pre analógové vonkajšie video jednotky budete potrebovať: 

 • počítač s operačným systémom Windows 

 • PC rozhranie vstupového systému Niko na programovanie a konfigurovanie (10-855) a individuálny aktivačný kód 

 • Niko konfiguračný softvér pre vstupový systém (10-854)

Sériové číslo rozhrania vstupového systému môžete naprogramovať prostredníctvom tlačidla hovoru na vonkajšej video jednotke. 
Použite programovací softvér Niko Home Control (550-99102 pre operačný systém Windows a 550-99102 pre operačný systém Mac) na pripojenie rozhrania k zbernicovej inštalácii Niko Home Control.
Podrobnejšie informácie nájdete v programovacom softvéri.

Správanie LED

Zelená LED kontrolka nepretržite svieti 

Postup spustenia bol vykonaný správne.

 

Žltá LED kontrolka bliká 

Došlo ku komunikačnej chybe s modulom the connected controller. 

Skontrolujte sieťový kábel (LAN) a overte, či je kábel pripojený k portu 1, 2 alebo 3 na module connected controller.

Červená LED kontrolka bliká 

Na vstupovom systéme došlo k chybe.

Skontroluje svorky a, b ako aj svorky P, M.

Technické údaje

 • Môže byt pripojené na modul connected controller prostredníctvom konektora RJ45, kat. 5E 

 • Spotreba energie v pokojovom stave: I(a) = 0,1 mA, I(P) = 200 mA 

 • Podporuje vizuálny stav LED kontroliek a indikáciu chýb 

 • Max. spotreba el. energie: I(Pmax) = 250 mA 

 • Okolitá teplota: 0 až 40 °C 

 • Prevádzkové napätie: min. 15 Vdc – max. 28 Vdc 

 • Stupeň ochrany: IP20 

 • Rozmer DIN: 6U 

 • Rozmery (VxŠxH): 90 x 104 x 75 mm 

 • Kryt: plast 

 • Označenie: CE  


Pre technickú podporu a poradenstvo kontaktujte zákaznícke služby spoločnosti Niko.  
K dispozícii je takisto profesionálny servis ACE-03001 na stránke myniko.eu (len pre Belgicko).  JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.