Skip to main content
Skip table of contents

Rozhranie HVAC

Opis

Univerzálne rozhranie HVAC umožňuje pripojiť VRV, VRF alebo multi-split klimatizačné systémy (systém HVAC) k inštalácii Niko Home Control. Tento modul funguje ako rozhranie medzi systémom klimatizácie a bránou Niko Home Control a umožňuje komunikáciu medzi oboma zariadeniami.

Prehľad

Katalógové čísla

550-00550: HVAC univerzálne rozhranie pre Daikin VRV, Sanyo (Panasonic) VRF, Toshiba VRF, Mitsubishi Electric VRF, LG VRF, Fujitsu (Atlantic) VRF, Mitsubishi Heavy VRF, Hitachi VRF

Nasledujúce objednávacie čísla nahrádza číslo 550-00550 (HVAC univerzálne rozhranie):

550-00551: Rozhranie HVAC pre Daikin VRV

550-00552: Rozhranie HVAC pre Sanyo (Panasonic) VRF

550-00553: Rozhranie HVAC pre Toshiba VRF

550-00554: Rozhranie HVAC pre Mitsubishi Electric VRF

550-00556: Rozhranie HVAC pre LG VRF

550-00557: Rozhranie HVAC pre Fujitsu (Atlantic) VRF

550-00558: Rozhranie HVAC pre Mitsubishi Heavy VRF

550-00559: Rozhranie HVAC pre Hitachi VRF

550-00550 (HVAC univerzálne rozhranie) je predvolene nakonfigurované pre systém Daikin VRV. Ak používate iný systém HVAC, musíte rozhranie podľa toho nakonfigurovať (upraviť nastavenia DIP prepínača a HVAC linky prostredníctvom displeja).

Prevádzka

Rozhranie HVAC vám umožňuje ovládať systém HVAC pomocou Niko Home Control termostatu HVAC. Pozri Ovládače s displejom.

Pre jednotlivé HVAC systémy stačí použiť iba jedno HVAC rozhranie. K rozhraniu HVAC je možné pripojiť iba jeden systém HVAC. Ak chcete pripojiť multi-split klimatizačný systém, budete ku každej interiérovej jednotke potrebovať ďalší modul.


 • V jednej inštalácii Niko Home Control nie je možné kombinovať rôzne značky klimatizačných systémov.
 • K termostatu HVAC nie je možné pripojiť prídavné vykurovacie teleso.
 • Rozhranie HVAC synchronizuje inštaláciu Niko Home Control a systém HVAC každých 10 minút a po každej akcii od inštalácie. Parametre, ktoré budú synchronizované sú: kúrenie/klimatizácia, zapínanie/vypínanie, rýchlosť ventilácie, požadovaná teplota a teplotné nastavenia.
 • K jednej inštalácii Niko Home Control je možné pripojiť maximálne 20 termostatov HVAC. To znamená, že môžete vytvoriť až 20 odlišných zón.
 • Na každú zónu/HVAC termostat môže inštalácia Niko Home Control ovládať maximálne 8 interiérových jednotiek.
 • HVAC rozhranie dokáže komunikovať s max. 32 vnútornými jednotkami.

 • Systém HVAC má svoje vlastné poradie priorít, keď reaguje na rozličné požiadavky z rôznych zón.

Inštalácia

Schémy zapojenia


 • Aby v nových inštaláciach nedochádzalo k rušeniu, pripojte všetky káble SELV na ľavú stranu vnútri rozvádzača a všetky vysokonapäťové káble pripojte na pravú stranu vnútri rozvádzača.
 • Zoskupte všetky nízkonapäťové moduly, napríklad rozhranie Nikobus alebo RF prevodník Easywave, aby bolo možné viesť kábel Nikobus alebo anténu pozdĺž kábla SELV.

Pripojenie a montáž rozhrania HVAC

Funkcie ako sú „ovládanie rýchlosti ventilácie“ a „monitorovanie teploty miestnosti“ nie sú dostupné v prípade, ak je rozhranie HVAC pripojené ku Daikin KRP s rozhraním DTA D3. Modely značky Hitachi neposielajú teplotu na termostat

 • Pokiaľ je to možné, použite systém HVAC, ktorý je galvanicky oddelený od elektrickej siete.
 • K inštalácii Niko Home Control nepripájajte viac ako jedno rozhranie HVAC.
 • Používateľ musí zabezpečiť, aby bola WiFi sieť bezpečná. Keď používate aplikáciu v smartfóne alebo tablete, tak je zabezpečenie siete nevyhnutné.
 1. Pripojenie rozhrania HVAC k VRV alebo VRF klimatizačnému systému alebo k multi–split klimatizačnému systému:
  • Ak chcete pripojiť rozhranie HVAC k VRV alebo VRF klimatizačnému systému, pripojte rozhranie HVAC  pomocou dvojvodičového HVAC zbernicového kábla k interiérovým jednotkám. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad  o pripojení zbernice k interiérovým jednotkám pre každý typ systému HVAC:

   HVAC  systém

   Komunikačná sieť

   Pripojenie zbernicePolaritaPočet interiérových jednotiekPočet exteriérových jednotiekTienený sieťový kábel
   DaikinD3 NetF1 F2Žiadne6410Nie je potrebný
   ToshibaTCC LinkU1 U2Žiadne6410Potrebný
   Sanyo (Panasonic)S3 NetU1 U2Žiadne6410Potrebný
   Mitsubishi ElectricM-Net(TB3,TB7)M1 M2Žiadne5010Potrebný
   Fuijitsu (Atlantic)VRF transmission lineX1 X2Žiadne6410Potrebný
   Mitsubischi HeavySuper Link New Super LinkA BŽiadne12810Potrebný
   HitachiH Link, H Link 21 2Žiadne6410Potrebný
   LG
   Inter A, Inter B (len na použitie vo vonkajších priestoroch)Žiadne12810Potrebný

   Rozhranie HVAC je vybavené USB portom a siedmimi konektormi: L1 - L7. Päť zo siedmych konektorov môžete ovládať súčasne, ale L2 a L6 sa tak ovládať nedajú, lebo používajú tie isté elektronické súčiastky. Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad konektorov HVAC rozhrania a pre ktorý systém sú určené na použitie.

   HVAC ManufacturerAbbreviationUSBL1L2L3L4L5L6L7
   DaikinDK   Misubishi ElectricME   Sanyo (Panasonic)SA   ToshibaTO   HitachiHT   Fuijistu (Atlantic)
   LGLG   Mitsubishi Heavy IndustriesMH   GreeGR  • Ak chcete pripojiť HVAC rozhranie na multi-split klimatizačný systém, musíte najprv na každú interiérovú jednotku pripojiť dodatočný modul (PCB konektor). Rozhranie HVAC nie je možné pripojiť priamo k interiérovej jednotke multi-split klimatizačného systému. Tieto prídavné moduly pre pripojenie ku dvojvodičovému káblu zbernice HVAC by mal dodať dodávateľ systému HVAC.

 2. Otvorte klapku vpravo hore na HVAC rozhraní a skontrolujte, či sú DIP prepínač nastavené nasledovne: 

  • DIP prepínač P

   PrepínaOn (Zap)Off (Vyp)
   P3L6 aktívny, L2 neaktívnyL2 aktívny, L6 neaktívny
   P4výrobný režimbežný prevádzkový režim
  • DIP prepínače Q

   HVAC typeDIP switch Q - HVAC line L1
   Q1Q2Q3Q4
   DKONOFFONOFF
   MEOFFOFFOFFOFF
   TOOFFONOFFON
   SAOFFONOFFON
  • DIP prepínače R

   HVAC typeDIP Switch R - HVAC line L2
   R1R2R3R4
   DKONOFFONOFF
   MEOFFOFFOFFOFF
   TOOFFONOFFON
   SAOFFONOFFON
   Ak všetky DIP prepínače R1, R2, R3 a R4 sú v polohe ON (ZAP), rozhranie HVAC prejde do režimu BOOT (inicializácia).  • DIP prepínače S

   SwitchONOFF
   S1,S2zapnite DC výstup na HVAC linke L1vypnite DC výstup na HVAC linke L1 
   S3,S4zapnite DC výstup na HVAC linke L2vypnite DC výstup na HVAC linke L2 
   Prepínač S1 musí vždy byť v tej istej polohe ako prepínač S2; to isté platí aj pre prepínače S3 a S4. Tieto nastavenia platia iba vtedy, ak musíte HVAC rozhranie pripojiť na systém ktorý nie je VRF a prostredníctvom KPR alebo MAC adaptéra.
 3. Zatlačte rozhranie HVAC kamkoľvek na DIN lištu, až kým nezapadne na miesto. Uistite sa, že modul je v dosahu brány.
 4. Pripojte zbernicu systému HVAC do zeleného konektora rozhrania (dodávané spolu so zariadením). Zacvaknite zelený konektor rozhrania na vrchnú/spodnú časť HVAC rozhrania na linku L1, L2, L3, L4, L5, L6 alebo L7, v závislosti od typu interiérovej jednotky, ktorú používate.
 5. Pripojte sieťový kábel na LAN stranu modulu connected controller.


 6. Zapojte napájací adaptér do rozhrania HVAC a adaptér pripojte do siete.
  Displej a zelená LED sa rozsvietia.

  Oranžová LED kontrolka bliká: 

  • počas prenosu údajov z HVAC termostatu na HVAC rozhranie 

  • iba vtedy, keď linka L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 je pripojená na interiérovú jednotku.

  LEDfarbastavstav
  konektorzelená

  on (zap)

  off (vyp)

  dobré pripojenie

  žiadne pripojenie

  činnosťoranžováblikáprenos údajov

Informácia na displeji

Keď prebieha komunikácia s HVAC systémom, displej zobrazí dodatočné informácie o inštalácii. Nižšie uvádzame príklad takéhoto typu displeja. Hodnoty uvedené v tomto príklade majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočných hodnôt.
Informácie zobrazené na displeji so stavom interiérových jednotiek:

Informácie zobrazené na displeji s počtom interiérových jednotiek a zón:

Zobrazená hodnotaSymbolHodnota na ukážkovom displeji 
A. Počet rozpoznaných interiérovýchU10
B. Počet skupínG8
C. Chybové hlásenie
A3
D. Chybové hlásenie
U4


Odstraňovanie problémov

ProblémMožná príčinaRiešenie

Na displeji sa nezobrazí žiadna informácia.

Nefunkčné napájanie

Skontrolujte, či je signál z 9V DC napájacieho adaptéra stabilný.


Počet interiérových jednotiek zobrazených na displeji nie je správny. 


Rozpoznanie systému HVAC môže trvať niekoľko minút.

Spojenie so systémom HVAC je chybné.

 • Počkajte pät' minút.
 • Skontrolujte spojenie so systémom HVAC. Oranžová LED kontrolka musí blikať. 
 • Skontrolujte spojenie kábla zbernice HVAC so systémom HVAC.


Technické údaje

 • sieťové napätie: 9 – 24 Vdc
 • spôsob inštalovania: montáž na stenu alebo montáž na DIN lištu
 • prevádzkové podmienky:
  • prevádzková teplota: 0 až 45°C
  • vlhkosť: menej ako 85% RV
 • rozmery: 90 x 155 x 33 mm (V x Š x H)
 • hmotnosť: 270 g
 • maximálny počet interiérových a exteriérových jednotiek: závisí od výrobcu
 • CE označenie
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.