Skip to main content
Skip table of contents

RF rozhranie Easywave

Opis

RF rozhranie Easywave umožňuje v inštalácii Niko Home Control použiť bezdrôtové ovládače Niko Easywave. Tento modul prijíma
rádiové signály Easywave, čo umožňuje použiť ovládacie prvky:

 • tam, kde by to normálne nebolo možné, napríklad na sklenených alebo betónových povrchoch.
 • pri renovácii budov chránených ako pamiatky.
 • na rozšírenie existujúcich inštalácií, kde nie je povolené vŕtanie ani drážkovanie.
 • v kancelárskych priestoroch s pohyblivými priečkami.
 • ak je potrebné vyhnúť sa komplexnej kabeláži.

Prehľad

Prevádzka

Tento modulový prijímač umožňuje vytvoriť spojenie medzi bezdrôtovými ovládačmi Easywave od spoločnosti Niko a elektroinštaláciou Niko Home
Control. Diaľkové, resp. bezdrôtové ovládanie pracuje na báze prenosu signálu prostredníctvom rádiových
vĺn na bezlicenčnom ISM frekvenčnom pásme 868,3 MHz tak, ako to uvádzajú európske normy. Túto frekvenciu smú používať iba také výrobky, ktoré
stále nevysielajú, čiže max. 1% za hodinu (36 sekúnd). Vďaka tomu je pravdepodobnosť
interferencie minimálna.

Systém zahŕňa modulárne nastavenie vrátane vysielačov a jedného prijímača. Nástenné vysielače
majú podobu spínačov a montujú sa na stenu. Diaľkové RF ovládače majú podobu tradičných diaľkových ovládačov.
Predovšetkým tieto výrobky sú v súlade s európskou smernicou 1999/5/ES týkajúcej sa rádiových zariadení a koncových telekomunikačných
zariadení. Táto smernica sa taktiež nazýva R&TTE smernica.

Použite iba jedno tlačidlové ovládanie. Pre každú akciu naprogramujte iné tlačidlo.


Dosah signálu

Diaľkový RF ovládač Easywave nemá vplyv na zariadenia ako sú televízory alebo audio a video zariadenia, ktoré sú ovládané pomocou
diaľkového ovládania. Diaľkový ovládač nemusí byť nasmerovaný na bezdrôtový Easywave prijímač. V interiéri je
dosah približne 30 metrov. Na otvorenom priestranstve je dosah až 100 m. Dosah diaľkového vysielača závisí od stavebných materiálov
použitých v domácnosti.

Na určenie intenzity bezdrôtového signálu v určitej oblasti je možné použiť diagnostický prístroj (05-370). Zariadenie dokáže rozpoznať
všetky 868,3 MHz signály. Deväť LED na prístroji indikuje kvalitu prijímaných
signálov alebo intenzitu všetkých rušivých signálov. To vám umožní určiť, či dosah signálu
diaľkového ovládača spĺňa vaše požiadavky.


Kompatibilita

 • Nasledovné bezdrôtové spínače/ovládače Easywave sú kompatibilné pre použitie s RF rozhraním Easywave:
 • spínač s dvoma ovládacími tlačidlami (410-00001)
 • spínač so štyrmi ovládacími tlačidlami (410-00002)
 • spínač s ôsmimi ovládacími tlačidlami (410-00003)
 • mini RF ručný vysielač s jedným kanálom, jedno ovládacie tlačidlo (05-311)
 • diaľkové ovládanie s piatimi kanálmi, tri ovládacie tlačidlá (05-313)
 • mini RF ručnývysielač s jedným kanálom, štyri ovládacie tlačidlá (05-314)
 • mini vysielač (rozhranie) s batériou (05-315)
 • okenný kontakt (05-363)Inštalácia

Schéma zapojenia

Pri inštalácii modulu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Uistite sa, že je inštalácia odpojená od elektrickej siete.
 • Na dosiahnutie maximálneho dosahu signálu umiestnite anténu mimo rozvádzača na kovový povrch s minimálnymi rozmermi 15 x 15 cm.

1. Zatlačte modul na DIN lištu, až kým nezacvakne na miesto.
2. Pripojte externú anténu (je súčasťou dodávky) k modulu. Externá anténa má pripojovací kábel s dĺžkou 2 m.
3. Pripojte RF rozhranie Easywave k modulu, ktorý sa nachádza pred ním. Posuňte posuvný kontakt tohto modulu smerom doprava, kým nezacvakne do RF rozhrania Easywave. Tým sa zabezpečí prepojenie napájacieho zdroja a zbernice.Chybové hlásenia

Ak modul funguje správne, STATUS LED (stavová LED) sa rozsvieti iba v režime TEST (testovací). Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad všetkých chybových hlásení.


LEDAKCIACHYBAMOŽNÉ RIEŠENIA
STAVOVÁ LEDBliká – jeden impulz za dve sekundySoftvérová chyba

Nesprávna verzia softvéru*

*Stiahnite najnovšiu verziu softvéru

z web stránky Niko, aby ste aktualizovali

modul


Technické údaje

 • jedno RF rozhranie Easywave na každú inštaláciu
 • na použitie s priloženou vonkajšou anténou
 • anténu umiestnite na kovový povrch s minimálnymi rozmermi 15 x 15 cm
 • dosah príjmu: ± 30 m v interiéry, 100 m na otvorenom priestranstve
 • rozmery: DIN 2E
 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
 • prevádzková teplota: 0 až 45°C
 • CE zhoda


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.