Skip to main content
Skip table of contents

Prípravy pred inštaláciou na tradičnú kabeláž

Ak inštalujete Niko Home Control sbezdrôtovým Smart Hubom do domov a bytov s tradičnou kabelážou, nemusíte vykonať žiadne špeciálne prípravy:

 • Môžete použiť pôvodnú elektroinštaláciu a a rozvádzače. 
  • Platia rovnaké menovité hodnoty prúdu pre poistky/ističe v rozvádzači.
  • Používajú sa rovnaké prierezy vodičov ako pre bežné zásuvky a spínače. 
 • Nemusíte hľadať nové miesto v rozvádzači.
 • Jednoducho vymeníte pôvodné spínače a zásuvky za smart spínače a zásuvky. 
 • Môžete použiť pôvodné zapustené montážne krabice (a takisto viacnásobné zapustené montážne krabice - horizontálne a vertikálne).

Vždy dodržiavajte lokálne inštalačné normy a smernice (napr. belgické AREI).

Všeobecná príprava

 • Potrebujete sieť WiFi s pripojením na internet.
 • Na naprogramovanie elektroinštalácie Niko Home Control potrebujete aplikáciu Niko Home alebo programovací softvér Niko Home Control.
 • Na ovládanie elektroinštalácie Niko Home Control potrebujete aplikáciu Niko Home (dostupnú pre iOS a Android).

Špecifické prípravy pre smart zásuvku

 • Smart zásuvka sa inštaluje do štandardnej zapustenej montážnej krabice s min. hĺbkou 50 mm. 
 • Smart zásuvky môžete nainštalovať aj do viacnásobnej zapustenej montážnej krabice.

  • Smart zásuvky nemôžete inštalovať do vodoodolných krabíc (produktový rad Hydro) od spoločnosti Niko.
  • Smart zásuvky môžete nainštalovať do montážnych krabíc na povrchovú montáž od spoločnosti Niko, ale v takom prípade nezostane veľa miesta na kabeláž.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.